Restorica, no. 6, 1979

Show simple item record

dc.contributor.editor Jooste, G.J.
dc.date.accessioned 2015-07-09T13:34:03Z
dc.date.available 2015-07-09T13:34:03Z
dc.date.created 2015
dc.date.issued 1979-08
dc.description.abstract Restorica focuses on historical buildings, antique furniture, works of art, historic documents, Africana, period building materials and antique vehicles, which are documented in a series of volumes. The emphasis is on the interest in knowledge of things which may be loosely described as being of historic or cultural value, antiques in the broad sense. en_ZA
dc.description.tableofcontents ALGEMEEN/GENERAL: Save Church Square movement (p. 4) -- Stryd om die Wesfasade, Kerkplein, Pretoria : S.M. Naude (p. 4) -- Eerste Minister bepleit bewaring (p. 9) -- Het Kasteel de Goede Hoop : T. Koot (p. 9) -- Toespraak deur sy Edele W.A. Cruywagen, Minister van Nasionale Opvoeding, by die opening van die Jaarvergadering van die Stigting Simon van der Stel (p. 10) -- Versoen bewaring en ontwikkeling met mekaar, vra Administrateur (p. 12) -- Jaarverslag van Streekkomitees Regional Committees (p. 13) -- Cape Town : I.P.S. Terblanche (p. 13) -- Stellenbosch : G. Osler (p. 14) -- Bo-Bergrivier : D. Diederichs (p. 15) -- Oranje-Vrystaat en Noordkaap : F.D.W. van Zyl (p. 16) -- Suidwes-Afrika : J.H. Venter (p. 16) -- Pretoria : H.L. de Waal (p. 17) -- Gallant Flag : R.D.E. McMahon (p. 17) -- Die Kakebeenwa : W.H.J. Punt (p. 19) -- Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede Jaarverslag 1 April 1977 tot 31 Maart 1978 : M.R. de Kock (p. 20) -- In Memoriam (p. 23) -- PERSONALIA : Nuwe Direkteur Mnr G.J. Jooste (p. 25) -- Regter Diemont kry erepenning (p. 25) -- Huldiging aan dr Willem Punt (p. 26) -- Werner Gastrow tree uit (p. 26) -- Dr Punt word vereer (p. 27) -- Dr en Mev Naude vyftig jaar getroud (p. 28) -- TRANSVAAL : "Mea Vota", Rissikstraat 62, Pretoria, 'n Sunnysidese herehuis : H.M. Rex (p. 30) -- Markham's Building : J. Campbell-Pitt (p. 33) -- Landboumuseum vir die nageslag : W. Louw (p. 34) -- Die ou Presidentswoning Potchefstroom (p. 35) -- KAAP/CAPE : The Sendinggestig Museum, Cape Town (p. 38) -- Old Town House, Greenmarket Square : E. Lankenall (p. 41) -- Gedenkplaat in Kogmanskloof : B. Badenhorst (p. 42) -- Worcester Anglican Church declared a monument : A.E. van Wyk (p. 42) -- Ou Tronk, Worcester : A Rademeyer (p. 42) -- A visit to Tulbagh and Ceres : N. Vlok (p. 43) -- Verwelkoming in Van der Bijl-huis (p. 44) -- Boschendal : G. Fagan (p. 45) -- De Beers buys Tower House : B. MacLennan (p. 50) -- The Lower Albany Historical Society reports (p. 50) -- SUIDWES-AFRIKA/SOUTH WEST AFRICA : A pioneer building in SWA : W.H. Peters (p. 52) -- NATAL : The old made new : E. Kreuser (p. 54) -- 'Laws could save historic buildings' (p. 55) -- BUITELAND/OVERSEAS : Het West-Indisch huis in gevaar : T. Koot (p. 56) -- De stad Paramaribo, historisch-bouwkundig juweel van West-Indie : C. de Jong (p. 57) -- Aan boord van die Gelderland (p. 59) -- BRIEWE/LETTERS (p. 61) -- Trustees van ons Nasionale Erfenis/Trustees of our National Heritage (p. 62).
dc.format.extent 68 p. : ill. ; 30cm. en_ZA
dc.format.medium PDF en_ZA
dc.identifier.issn 0037-5462
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/47085
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Simon van der Stel Foundation en_ZA
dc.rights © Simon van der Stel Foundation en_ZA
dc.subject Church Square en_ZA
dc.subject Kerkplein en_ZA
dc.subject Annual Report en_ZA
dc.subject Cape Town en_ZA
dc.subject Stellenbosch en_ZA
dc.subject Gallant Flag en_ZA
dc.subject Pretoria en_ZA
dc.subject Monuments en_ZA
dc.subject Personalia en_ZA
dc.subject Transvaal en_ZA
dc.subject Museum en_ZA
dc.subject Buildings en_ZA
dc.subject Ou Tronk en_ZA
dc.subject History en_ZA
dc.subject Natal en_ZA
dc.subject Historic Buildings en_ZA
dc.subject Letters en_ZA
dc.subject Art, South Africa
dc.subject History, South Africa
dc.subject Architecture, South Africa
dc.subject.lcsh South Africa -- History
dc.subject.lcsh South Africa -- Historic Buildings
dc.title Restorica, no. 6, 1979 en_ZA
dc.type Journal en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record