Restorica, no. 17, 1985

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-07-09T12:20:25Z
dc.date.available 2015-07-09T12:20:25Z
dc.date.created 2015-01-09
dc.date.issued 1985-04
dc.description.abstract Restorica focuses on historical buildings, antique furniture, works of art, historic documents , Africana, period building materials, antique vehicles which are documented in a series of volumes. The emphasis is on the interest in knowledge of things which may be loosely described as being of historic or cultural value, antiques in the broad sense. en_ZA
dc.description.tableofcontents Redaksioneel (p. 5) -- The 1984 Annual General Meeting in Johannesburg : C. Woodward (p. 7) -- Die 25ste Algemene Jaarvergadering van die Stigting Simon van der Stel te Johannesburg, 21 September 1984 : toespraak deur Sy Edele die Minister van Onderwys en Opleiding : G. v. N. Viljoen (p. 8) -- Zeekoeigat word 'n nasionate gedenkwaardigneid : H. Marincowltz (p.10) -- Kerkplein, Worcester : E. Elstadt (p. 11) -- Restourasie of herbou - 'n paar losse gedagtes : C. Pama (p. 12) -- Medaljes/Medals 21 September 1984 (p. 24) -- The need for a Cape Dutch houses foundation : G.S. Hofmeyr (p. 25 ) -- Sammy Marks- en Kynoch-gebou gerestoureer (p. 26) -- Die W.D. Pretorius-huis, Potchefstroom : F. Pretorius (p. 27) --Verblyfplekke van die Boeregeïnterneerdes in Portugal, 1901-1902 : O.J.O. Ferreira (p. 33) -- The Towers : J.M.D. Erasmus (p. 41) -- Briewe (p. 45) -- Boeke (p. 45) -- Bloemspruit en sy sandsteenbrûe : C.J.P. le Roux (p. 46) -- Die Wonderboomfort-bewaringsprojek : J. Dreyer (p. 51).
dc.format.extent 56 p. : ill.: 30 cm. en_ZA
dc.format.medium PDF en_ZA
dc.identifier.issn 0037-5462
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/46850
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Simon van der Stel Foundation en_ZA
dc.rights © Simon van der Stel Foundation en_ZA
dc.subject Arts, South Africa en_ZA
dc.subject History, South Africa en_ZA
dc.subject Architecture, South Africa en_ZA
dc.subject.lcsh South Africa -- History
dc.subject.lcsh Historic buildings -- South Africa
dc.title Restorica, no. 17, 1985 en_ZA
dc.type Journal en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record