The portrayal of slimness through design : an analysis of a misleading weight loss advertisement

Show simple item record

dc.contributor.author De Lange, Rudi W
dc.contributor.editor Mare, Estelle Alma
dc.date.accessioned 2015-07-09T12:07:31Z
dc.date.available 2015-07-09T12:07:31Z
dc.date.created 2013
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract The portrayal of the ultra-thin ideal model in the media contributes to body discontent amongst some viewers of the intended target groups. This in its turn may lead to excessive weight concerns and so create a vulnerable group that is primed for commercial exploitation. Advertising designers exploit this vulnerable population through the use of visceral imagery and text in misleading weight loss advertisements in order to better market their products. The ultra-thin models used in weight loss advertisements act as strong emotional cues and enable advertisers to influence even wary consumers to respond to these cues. This case study analysis of a weight loss advertisement highlights and illustrates how designers proceeded to create an elusive promise of slimness by misrepresenting scientific data and employed misleading textual and graphic cues in order to create an effective but nonetheless misleading advertisement en_ZA
dc.description.abstract Die voorstelling in die advertensiemedia van uitermatige skraalheid as ideaal mag daartoe bydra dat lede van die voorgestelde teikengroepe ontevredenheid met hul voorkoms ervaar. Dit mag weer lei tot ‘n ongesonde besorgdheid oor liggaamsgewig en sodoende ‘n kwesbare groep daarstel wat vatbaar is vir kommersiële uitbuiting. Die ontwerpers van advertensies buit hierdie kwesbare groep uit deur subtiele beelde en teks in misleidende gewigsverlies-advertensies te gebruik om sodoende hul produkte meer effektief te bemark. Die ultra-slank modelle wat in hierdie advertensies optree, dien as sterk emosionle leidrade en stel adverteerders in staat om selfs oplettende verbruikers na wense te beïnvloed. Die onderhawige analise as gevallestudie van ‘n werklike gewigsverlies-advertensie beklemtoon en illustreer hoe ontwerpers ‘n misleidende voorstelling van slankheid geskep het deur wetenskaplike data valslik voor te stel en misleidende tekstuele en grafiese sleutels ingespan het om sodoende ‘n doeltreffendede maar nietemin misleidende advertensie te skep. en_ZA
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html en_ZA
dc.format.extent 13 Pages en_ZA
dc.format.medium PDF en_ZA
dc.identifier.citation De Lange, RW 2013, 'The portrayal of slimness through design: an analysis of a misleading weight loss advertisement', South African Journal of Art History, vol. 28, no. 2, pp. 72-84. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_ZA
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/46810
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_ZA
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_ZA
dc.subject Weight loss advertisement en_ZA
dc.subject Misleading visuals en_ZA
dc.subject Ultra-thin model en_ZA
dc.subject.lcsh Art -- History
dc.subject.lcsh Architecture -- History
dc.title The portrayal of slimness through design : an analysis of a misleading weight loss advertisement en_ZA
dc.title.alternative Die voorstelling van slankheid deur ontwerp : ‘n annalise van ‘n misleidende gewigsverliesadvertensie en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record