Die vestiging van eiendomsreg in 'n gade wat die ander gade se halwe aandeel in onroerende goed verkry ingevolge 'n skikkingsoorkoms by egskeiding

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)