Kerkplein : erfnommer 276 in 1886

Show simple item record

dc.contributor.author Swanepoel, Rosa
dc.contributor.editor Van Niekerk, Karlien
dc.date.accessioned 2015-06-25T07:16:42Z
dc.date.available 2015-06-25T07:16:42Z
dc.date.created 2015-06-24
dc.date.issued 2014-04-03
dc.description Copy of a word document in pdf compiled by Rosa Swanepoel, discussing the history of buildings around Church Square en_ZA
dc.description.abstract Bespreking van 'n ou foto wat vanaf die kerktoring op Kerkplein geneem is, en die geskiedenis van die gebou op die voorgrond. Dit het as woonhuis, skool, landdroskantoor, staatskantoor en pastorie vir Ds. Bosman gedien. en_ZA
dc.description.abstract Discussion of an old photograph, taken from the church steeple on Church Square. It served as residence, school, magistrate's office, government office, and manse for Rev. H.S. Bosman. en_ZA
dc.format.extent 3 pages en_ZA
dc.format.medium PDF en_ZA
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/45771
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.rights Complies with rights as specified by the Collection Administrator en_ZA
dc.subject Geboue op Kerkplein en_ZA
dc.subject Buildings on Church Square en_ZA
dc.subject Geskiedenis van Kerkplein en_ZA
dc.subject History of Church Square en_ZA
dc.subject The Old Rectory en_ZA
dc.subject Oude Pastorie, De en_ZA
dc.subject Begeman, Adriaan Johannes, Ds., 1831-1925 en_ZA
dc.subject Bosman, Hermanus Stephanus, Ds., 1848-1933 en_ZA
dc.subject Erfnommers en_ZA
dc.subject Property numbers en_ZA
dc.subject.lcsh Pretoria (South Africa) -- History en
dc.subject.lcsh Transvaal (South Africa) -- History en
dc.title Kerkplein : erfnommer 276 in 1886 en_ZA
dc.title.alternative Uitsig vanuit die kerktoring, in noord-westelike rigting en_ZA
dc.title.alternative Church Square : property number 276 in 1886 [translated from Afrikaans] en_ZA
dc.title.alternative View from the church steeple, in north-westerly direction [translated from Afrikaans] en_ZA
dc.type Image en_ZA
dc.type Text en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record