Warring societies? Towards a community of historians HASA and SAHS (1956–2014)

Show simple item record

dc.contributor.author Harris, Karen Leigh
dc.date.accessioned 2015-06-19T07:05:38Z
dc.date.available 2015-06-19T07:05:38Z
dc.date.issued 2014
dc.description.abstract This address proposes to trace the history of the two leading historical societies in South Africa: the Historical Association of South Africa (HASA) and the South African Historical Society (SAHS). Having been founded as two separate organisations just after the mid-twentieth century, they represented historians with distinct – if not apparently opposing – ideological dispositions. This paper seeks to unpack how this initial polarisation has gradually transformed and eventually converged. Echoing the work by Karl Dietrich Erdmann and that of Robert Townsend it also briefly considers “cleavages, debates, and forging of ties among historians” as well as the existing division within the discipline, thus situating these local developments within the context of the broader global historical fraternity. en_ZA
dc.description.abstract Hierdie voorlegging wil graag die geskiedenis van die twee voorste historiese verenigings in Suid-Afrika nagaan: die Historiese Genootskap van Suid-Afrika (HGSA) en die Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging (SAHV). Gestig as twee afsonderlike organisasies net na die middel van die twintigste eeu, het hulle historici met bepaalde verskillende – indien nie blykbaar teenstrydige – ideologiese gesindhede verteenwoordig. Hierdie artikel het ten doel om uit te pak hoe hierdie aanvanklike polarisasie geleidelik verander en uiteindelik konvergeer het. Aansluitend by die werk van Karl Dietrich Erdmann en dié van Robert Townsend kyk dit ook kortliks na die "gleufies, debatte, en smee van bande onder geskiedkundiges" sowel as die bestaande skeiding binne die dissipline, en plaas dus die plaaslike ontwikkelings binne die konteks van die breër globale historiese gilde. en_ZA
dc.description.librarian am2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_hist.html en_ZA
dc.identifier.citation Harris, KL 2014, 'Warring societies? Towards a community of historians HASA and SAHS (1956–2014)', Historia, vol. 59, no. 2, pp. 344-354. en_ZA
dc.identifier.issn 0018-229X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/45609
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Historical Association of South Africa en_ZA
dc.rights Historical Association of South Africa en_ZA
dc.subject South African historical organizations en_ZA
dc.subject Southern African Historical Society en_ZA
dc.subject Historia en_ZA
dc.subject South African Historical Journal en_ZA
dc.subject Suid-Afrikaanse historiese organisasies en_ZA
dc.subject Historiese Genootskap van Suid-Afrika en_ZA
dc.subject Suid-Afrikaanse Historiese Joernaal en_ZA
dc.subject Historical Association of South Africa (HASA) en_ZA
dc.subject South African Historical Society (SAHS) en_ZA
dc.subject Historiese Genootskap van Suid-Afrika (HGSA) en_ZA
dc.subject Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging (SAHV) en_ZA
dc.title Warring societies? Towards a community of historians HASA and SAHS (1956–2014) en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record