Kerkplein : eerste goewermentsgebou en tronk

Show simple item record

dc.contributor.author Swanepoel, Rosa
dc.contributor.editor Van Niekerk, Karlien
dc.date.accessioned 2015-06-17T10:28:52Z
dc.date.available 2015-06-17T10:28:52Z
dc.date.created 2014-11-05
dc.date.issued 2014-02
dc.description Copy of a word document in pdf compiled by Rosa Swanepoel, discussing the history of Church Square en_US
dc.description.abstract Bespreking van 'n ou foto, geneem deur H.F. Gros vanaf Kerkplein en op met Markstraat [later Paul Krugerstraat], en hoe die eerste tronk tot stand gekom het. Sluit 'n humoristiese staaltjie deur Hoofregter Kotze oor die probleme met die watervore in. en_US
dc.description.abstract Discussion of an old photograph, taken by H.F. Gros from Church Square and up Market Street (later Paul Kruger Street), and how the first jail was established. Includes a humorous anecdote by Chief Justice Kotze on problems with the water furrows. en_US
dc.format.extent 2 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/45515
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.rights Complies with rights as specified by the Collection Administrator en_US
dc.subject Geboue op Kerkplein en_US
dc.subject Geskiedenis van Kerkplein en_US
dc.subject Buildings on Church Square en_US
dc.subject History of Church Square en_US
dc.subject Watervore en_US
dc.subject Water furrows en_US
dc.subject Kotze, John Gilbert, Sir, 1849-1940 en_US
dc.subject Eerste tronk in Pretoria en_US
dc.subject First jail in Pretoria en_US
dc.subject Erf 412 en_US
dc.subject First jail in Pretoria en_US
dc.subject.lcsh Pretoria (South Africa) -- History en
dc.subject.lcsh Transvaal (South Africa) -- History en
dc.title Kerkplein : eerste goewermentsgebou en tronk en_US
dc.title.alternative Church Square : first government building and gaol en_US
dc.type Image en_US
dc.type Text en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record