Kerkplein : groep amptenare voor die ou Goewermentsgebou

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)