A conceptual and empirical validation of the household lifecycle concept in South Africa

Show simple item record

dc.contributor.author Van Rooyen, J.
dc.contributor.author Du Plessis, P.J.
dc.date.accessioned 2008-02-15T09:31:43Z
dc.date.available 2008-02-15T09:31:43Z
dc.date.issued 2003-10
dc.description.abstract ABSTRACT: The family life cycle theory was used in the research as a tool for segmenting markets and developing marketing strategy. Households are not always family based and can take the form of single households, same gender households, and cohabiter-type households, each displaying distinctly different consumption behaviours. The researchers investigated whether the household life cycle theory is a valuable basis for segmentation in the South African environment. The results indicated that although the household life cycle theory has proven useful in differentiating between households in their consumption behaviour, it should not be used exclusively in segmenting markets due to the high level of within-stage heterogeneity. OPSOMMING: Die gesinslewensikluskonsep is as ’n hulpmiddel gebruik in marksegmentering om bemarkingstrategieë te ontwikkel. Huishoudings is egter nie altyd gesins-gebaseerd nie en kan bestaan uit enkel-, dieselde geslag-, en saamblyhuishoudings wat elkeen merkbare verskille kan toon ten opsigte van verbruikspatrone. Ondersoek is gedoen oor die huishoudingslewensiklusteorie as basis vir marksegmentering in die Suid-Afrikaanse omgewing. Die resultate dui daarop dat ofskoon die huishoudingslewensiklus bruikbaar is om tussen huishoudings te differensieer in terme van verbruiksgedrag, diè teorie nie uitsluitlik en in isolasie gebruik moet word nie vanweë die hoë vlak van binne-stadium verskillendheid. en
dc.format.extent 130851 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Van Rooyen, J & Du Plessis, PJ 2003, 'A conceptual and empirical validation of the household lifecycle concept in South Africa', SA Journal of Industrial Psychology, vol. 29, no. 3, pp. 30-37. [www.sajip.co.za] en
dc.identifier.issn 0258-5200
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/4502
dc.language.iso en en
dc.publisher OpenJournals en
dc.rights OpenJournals en
dc.subject Family life cycle theory en
dc.subject Gesinslewensikluskonsep af
dc.subject Market segmentation en
dc.subject Marksegmentering af
dc.subject Marketing strategy en
dc.subject Bemarkingstrategie af
dc.subject Huishoudingslewensiklusteorie af
dc.subject Household life cycle theory en
dc.subject South African households en
dc.subject Suid-Afrikaanse huishoudings af
dc.subject.lcsh Market segmentation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Consumer behavior -- South Africa en
dc.title A conceptual and empirical validation of the household lifecycle concept in South Africa en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record