Sessie van eiendomsreg en van terugvorderingsbevoegdheid : kan n saaklike reg deur sessie oorgedra word? : Page Automation (Pty) Ltd v Profusa Properties CC t/a Homenet OR Tambo : 2013 4 SA 37 (GSJ)

Show simple item record

dc.contributor.author Van Schalkwyk, L.N. (Llewelyn Neil), 1952-
dc.date.accessioned 2015-03-16T07:42:10Z
dc.date.available 2015-03-16T07:42:10Z
dc.date.issued 2015-02
dc.description.abstract Die regsvraag vir beantwoording in Page Automation word só geformuleer (40G): “The question to be determined is whether the real right of ownership can be transferred by means of cession.” Dit word in die volgende woorde bevestigend beantwoord (44B–C): “Accordingly, in the present matter I find that delivery and transfer of ownership of the equipment took place when OEP ceded its rights to and in the agreement to the plaintiff on 10 January 2010. The plaintiff’s claim for delivery of the equipment therefore must succeed” (my beklemtoning). Die gebruik van die woord “delivery” in die aanhaling hierbo is onduidelik. Die vraag is of eiendomsoorgang deur sessie kan plaasvind. Indien die antwoord hierop bevestigend is, kom lewering nie ter sprake nie. Die reg aanvaar sonder twyfel dat sessie van aandele erken word (vgl oa Etkind v Hicor Trading Ltd 1999 1 SA 111 (W) 125B–F), maar of dieselfde ten opsigte van sessie van eiendomsreg van stoflike/liggaamlike roerende sake gesê kan word, vorm die onderwerp van hierdie vonnisbespreking. en_ZA
dc.description.embargo 2015-08-31 en_ZA
dc.description.librarian hb2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_ZA
dc.identifier.citation Van Schalkwyk, LN 2015, 'Sessie van eiendomsreg en van terugvorderingsbevoegdheid : kan n saaklike reg deur sessie oorgedra word? : Page Automation (Pty) Ltd v Profusa Properties CC t/a Homenet OR Tambo : 2013 4 SA 37 (GSJ)', Journal of Contemporary Roman Dutch Law/Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 78, no. 1, pp. 170-179. en_ZA
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/44013
dc.language.iso Afrikaans en_ZA
dc.publisher LexisNexis en_ZA
dc.rights LexisNexis en_ZA
dc.subject Stoflike/liggaamlike roerende sake en_ZA
dc.subject Sessie van die vindikasie-/terugvorderingsbevoegdheid en_ZA
dc.subject Sessie van eiendomsreg en_ZA
dc.subject Lewering deur kennisgewing en_ZA
dc.title Sessie van eiendomsreg en van terugvorderingsbevoegdheid : kan n saaklike reg deur sessie oorgedra word? : Page Automation (Pty) Ltd v Profusa Properties CC t/a Homenet OR Tambo : 2013 4 SA 37 (GSJ) en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record