Sessie van eiendomsreg en van terugvorderingsbevoegdheid : kan n saaklike reg deur sessie oorgedra word? : Page Automation (Pty) Ltd v Profusa Properties CC t/a Homenet OR Tambo : 2013 4 SA 37 (GSJ)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)