Re-visioning space, justice and belonging in the capital city of Pretoria/Tshwane

Show simple item record

dc.contributor.author Van Marle, Karin
dc.date.accessioned 2015-02-24T07:32:09Z
dc.date.available 2015-02-24T07:32:09Z
dc.date.issued 2014
dc.description.abstract n Herbeskouing van Ruimte, Geregtigheid en Tuiste in Pretoria/Tshwane as Hoofstad Die hoofoogmerk van hierdie artikel is om tentatief te besin oor die moontlikhede van ’n herbeskouiïng van ruimte, geregtigheid en tuiste in Pretoria/Tshwane as hoofstad. Ten einde hierdie oogmerk aan te spreek fokus ek op drie kwessies: eerstens die nodigheid vir ’n teoretiese omgaan en intervensie in die proses van herskouiïng. Die opvatting soos geformuleer deur Henri Lefebvre, naamlik die ‘reg op die stad’ is sentraal tot meeste werk aangande die stad en onderlê al vier artikels wat volg op hierdie een. Tweedens beskou ek die benaderings van Hannah Arendt en Jacques Ranciere ten einde die reg op die stad te herbedink en derdens betrek ek idees aangaande herbeskouiïng, herbetowering en die verbeelding. Hierdie artikel asook die vier artikels wat hierop volg is navorsing voortvloeiend uit die “Capital Cities” Institusionele Navorsings Tema van die Universiteit van Pretoria. en_ZA
dc.description.abstract The main aim of my contribution is to reflect tentatively on the possibilities of a re-visioning of space, justice and belonging in the capital city of Pretoria/Tshwane as set out by the other four papers. In order to address the main aim as stated above I address three different issues: firstly the need for theoretical engagements and interventions in the process of revisioning space, justice and belonging. For the purposes of research on spatial justice in the capital city of Pretoria/Tshwane I highlight the notion of the “right to the city” that stands central to most engagements with spatiality and that in a sense underpins all four other contributions. Secondly, flowing from the first I address two theoretical approaches in order to rethink the right to the city; and thirdly I engage briefly with ideas on re-visioning, re-enchantment and the imagination. I start off by focussing on certain dichotomies and themes that are central to some of the interventions in the city of Pretoria/Tshwane as presented in this volume as background. I then turn Henri Lefebvre’s notion of “the right to the city”. I want to tentatively consider the notion of “the right to the city” through two other theoretical interventions, Hannah Arendt’s posing of the most important right as the “right to have rights” and then Jacques Ranciere’s response to Arendt’s notion and his insistence on “staging dissensus”. I conclude by drawing on work done on the legal imagination and particularly the (im)possibility of the imagination to respond to the state of disenchantment by re-visioning and re-enchantment. en_ZA
dc.description.librarian hb2015 en_ZA
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_ZA
dc.identifier.citation Van Marle, K 2014, 'Re-visioning space, justice and belonging in the capital city of Pretoria/Tshwane', De Jure, vol. 47, no. 2, pp. 163-174. en_ZA
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/43793
dc.language.iso en en_ZA
dc.publisher Pretoria University Law Press en_ZA
dc.rights Pretoria University Law Press en_ZA
dc.subject Justice en_ZA
dc.subject Space en_ZA
dc.subject Belonging en_ZA
dc.subject Capital city en_ZA
dc.subject Tshwane, Gauteng, South Africa en_ZA
dc.subject Ruimte en_ZA
dc.subject Geregtigheid en_ZA
dc.subject Tuiste en_ZA
dc.subject Hoofstad en_ZA
dc.subject Pretoria, Gauteng, South Africa en_ZA
dc.title Re-visioning space, justice and belonging in the capital city of Pretoria/Tshwane en_ZA
dc.title.alternative Herbeskouing van ruimte, geregtigheid en tuiste in Pretoria/Tshwane as hoofstad en_ZA
dc.type Article en_ZA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record