Job satisfaction among South African aircraft pilots

Show simple item record

dc.contributor.author Hoole, Crystal
dc.contributor.author Vermeulen, Leopold Petrus
dc.date.accessioned 2008-02-06T11:18:40Z
dc.date.available 2008-02-06T11:18:40Z
dc.date.issued 2003
dc.description.abstract The importance of job satisfaction to human beings is a widely studied phenomenon, due to the assumption that job satisfaction is a major contributor to the well-being of employees and to several organisational outcomes. Most of these studies have focused on the influence of organisational variables on job satisfaction. Few studies have investigated the relationship between pilot-related factors and the job satisfaction levels of aviators. In a study of 704 South African pilots, significant differences were found in job satisfaction levels with regard to the nature of a pilot's flying duty, area(s) of operation, type(s) of licence and level of command. AFRIKAANS: Werkstevredenheid en die belangrikheid daarvan vir die mens is 'n onderwerp waaroor navorsing dikwels gedoen word. Die rede hiervoor is die aanname dat werkstevredenheid 'n belangrike bydraende faktor is tot werknemerswelsyn en verskeie organisatoriese uitkomste. Die meeste van hierdie studies het gekonsentreer op die invloed van organisatoriese veranderlikes op werkstevredenheid. Min navorsing is egter gedoen oor die verband tussen vliegverwante veranderlikes en die vlakke van werkstevredenheid van vlieëniers. In 'n studie van 704 Suid-Afrikaanse vlieëniers is beduidende verskille gevind tussen die werkstevredenheidsvlakke van vlieëniers met betrekking tot die aard van vlieëniers se vliegtaak, area(s) van werksaamheid, soort(e) lisensie(s) en vlak van bevelvoering. en
dc.format.extent 112398 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Hoole, C & Vermeulen, LP 2003, 'Job satisfaction among South African aircraft pilots', SA Journal of Industrial Psychology, vol. 29, no. 1, pp. 52-57. [www.sajip.co.za] en
dc.identifier.issn 0258-5200
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/4367
dc.language.iso en en
dc.publisher OpenJournals en
dc.rights OpenJournals en
dc.subject Job satisfaction en
dc.subject Aviators en
dc.subject South African pilots en
dc.subject Werkstevredenheid af
dc.subject Suid-Afrikaanse vlieëniers af
dc.subject.lcsh Job satisfaction -- South Africa en
dc.subject.lcsh Air pilots -- South Africa en
dc.title Job satisfaction among South African aircraft pilots en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record