Die Invloed van die vader se afsterwe op die onafhanklikheidstrewe van die seun in puberteit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piek, J.P.
dc.contributor.postgraduate Coetzee, Johanna Elizabeth Margaretha
dc.date.accessioned 2014-09-08T11:23:19Z
dc.date.available 2014-09-08T11:23:19Z
dc.date.created 1978-10-02
dc.date.issued 1978 en_US
dc.description Dissertation (MA)--University of Pretoria, 1978. en_US
dc.description.abstract Hierdie ondcrsoek is daarop gerig om die invloed van die vader se afsterwe op die onaflianklikheidstrewe_van die setm in puberteit te bepaal. Ten einde 'n beeld te vorm van wat so 'n seun ontbeer, is daar 'n oorsig gegee met betrekking tot die rol wat die vader speel in die ontwikkeling van sy seun. Iri die ondersoek is vier seuns wie tans in hul puberteitsfase is, wie se vaders reeds 'n geruime tyd oorlede is, psigodiagnosties gcevaluccr. Daar is bevind t.lat hie1·die seuns as gevolg van 'n gebrek aan sekuriitit, probler.11e daarrnee ondervind om van die moeder te dist2.nsieer. Hulle offer die bevrediging van hul cie behoeftes aan onafhanklikheid en kontak n1et die portuurgroep op, indien dit nie· hul n1oeders se goedkeuring wegdra nie. Indicn 'n plaasvervnngende model as bykon1ende bron van sekuriteit cHen, funksioneer hierdie seun s mak= liker op on~fha.nklikc wyse. en_US
dc.description.availability Unrestricted en_US
dc.description.department Psychology en_US
dc.description.librarian gm2014 en_US
dc.identifier.citation Coetzee, JEM 1978, Die invloed van die vader se afsterwe op die onafhanklikheidstrewe van die seun in puberteit, MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/41947> en_US
dc.identifier.other E14/4/566/gm en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41947
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 1978 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en_US
dc.subject Onaflianklikheidstrewe en_US
dc.subject Vader en_US
dc.subject Afsterwe en_US
dc.subject Seun en_US
dc.subject Moeder en_US
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die Invloed van die vader se afsterwe op die onafhanklikheidstrewe van die seun in puberteit en_US
dc.type Dissertation en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record