Resident Vrederechter, Post en Telegraakantoor te Amersfoort (met beheerderswoning)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)