Kriminalisasie van kartelbedrywighede

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Heerden, C.M. (Corlia)
dc.contributor.postgraduate Marneweck, C.J. (Cornelius Johannes)
dc.date.accessioned 2014-08-20T09:10:18Z
dc.date.available 2014-08-20T09:10:18Z
dc.date.created 2014-04-09
dc.date.issued 2014 en_US
dc.description Dissertation (LLM)--University of Pretoria, 2014. en_US
dc.description.abstract Die Wysigingswet op Mededinging 1 van 2009 is ’n kontensieuse onderwerp, spesifiek die voorgenome kriminalisering van karteloptrede. Nie net hou dit verreikende gevolge in vir mededingingsregspleging in geheel nie maar moontlik ook vir die werksaamhede van die Mededingingskommissie en die Mededingingshowe en natuurlik die individue van firmas wat aan kartelpraktyke deelneem. Artikel 73A maak dit ‘n kriminele oortreding vir enige persoon wat, terwyl hy ‘n direkteur van ‘n firma of enige gesaghebbende bestuursposisie beklee veroorsaak dat die betrokke firma in enige kartel-en-prysvasstellings bedrywighede deelneem of toegestem het tot sulke deelname. Artikel 73A is in sy huidige formaat baie wyd verwoord en dit is ‘n ope vraag hoe die howe sekere dele sal interpreteer, ’n legio struikelblokke blyk die implementering van die Art 73A te verhoed, onder andere verskeie konstitusionele en institusionele aspekte. Hierdie mini-verhandeling neem van hierdie vraagstukke in oënskou. en_US
dc.description.availability Unrestricted en_US
dc.description.department Mercantile Law en_US
dc.description.librarian lmchunu2014 en_US
dc.identifier.citation Marneweck, CJ 2014, Kriminalisasie van kartelbedrywighede, LLM dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/41450> en_US
dc.identifier.other F14/4/423/lm en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41450
dc.language.iso en en_US
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2014 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria en_US
dc.subject Kriminalisasie en_US
dc.subject UCTD en_US
dc.title Kriminalisasie van kartelbedrywighede en_US
dc.type Mini Dissertation en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record