Gesins- en familiegedigte In die poësie van T.T. Cloete

Show simple item record

dc.contributor.author Marais, Renee
dc.date.accessioned 2014-08-14T07:44:45Z
dc.date.available 2014-08-14T07:44:45Z
dc.date.issued 1984-05
dc.description.abstract Die Afrikaanse poësie beskik oor 'n ruim kwota gedigte deur verskeie digters sedert die tyd van Totius wat oor familie- en/of gesinslede van die digter handel. Hierdie onderwerp het egter tot en met die voltooiing van mev. A.E. Samuel (die digteres Antjie Krog} se verhandeling Familie.figure in die poesie van D.]. Opperman (1982) weinig aandag geniet. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.identifier.citation Marais, R 1984, 'Gesins- en familiegedigte In die poësie van T.T. Cloete', Ensovoort, vol. 4, no. 1, pp. 12-16. en_US
dc.identifier.issn 0257-2036
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41268
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Ensovoort Society en_US
dc.rights Ensovoort Society en_US
dc.subject Familiegedigte en_US
dc.subject Afrikaanse poësie en_US
dc.subject Afrikaanse digters en_US
dc.subject Gesinsgedigte en_US
dc.title Gesins- en familiegedigte In die poësie van T.T. Cloete en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record