Formaliteitsvoorskrifte (of gebrek daaraan) ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005

Show simple item record

dc.contributor.author Renke, Stefan
dc.contributor.author Kinnear, Lichel
dc.date.accessioned 2014-08-12T06:43:28Z
dc.date.available 2014-08-12T06:43:28Z
dc.date.issued 2013-11
dc.description.abstract Verbruikerskredietwetgewing (synde wetgewing wat verbruikers wat goedere koop of huur, dienste bekom of geld leen ingevolge kredietooreenkoms teen die kontraktuele en finansiële implikasies van sodanige ooreenkomste beskerm) in Suid-Afrika (selfs voor Republiekwording) het oor die jare heen formaliteitsvoorskrifte (ook “vormvereistes” of “formaliteite”) neergelê waaraan kredietooreenkoms moes voldoen. Dieselfde geld die Wet op Vervreemding van Grond 68 van 1981 (“Wet op Vervreemding van Grond”) en die voorgangers daarvan wat insgelyks as verbruikerskredietwetgewing kwalifiseer (Diemont en Aronstam The law of credit agreements and hire-purchase in South Africa (1982) 365ff; Grové en Otto Basic principles of consumer credit law (2002) 5–6 103ff en Otto en Otto The National Credit Act explained (2013) 3). Die verbruikerskredietwetgewing wat tans in Suid-Afrika aanwending vind, is die “National Credit Act” 34 van 2005 (die Nasionale Kredietwet) en die Wet op Vervreemding van Grond (Otto in Scholtz (red) “Commentary” Guide to the National Credit Act (2008) (laaste opdatering 2012) par 1.3.4; Renke An evaluation of debt prevention measures in terms of the National Credit Act 34 of 2005 (LLD-proefskrif UP 2012) 16 327). en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.lexisnexis.co.za en_US
dc.identifier.citation Renke, S & Kinnear, L 2013, 'Formaliteitsvoorskrifte (of gebrek daaraan) ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005', Journal of Contemporary Roman Dutch Law/Tydskrif Vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, vol. 76, no. 4, pp. 665-676. en_US
dc.identifier.issn 1682-4490
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41172
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject Verbruikerskredietwetgewing en_US
dc.subject Nasionale Kredietwet 34 van 2005 en_US
dc.subject Suid-Afrika (SA) en_US
dc.title Formaliteitsvoorskrifte (of gebrek daaraan) ingevolge die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record