Literer-estetiese benadering van homiletiek in ’n veranderende kultuur

Show simple item record

dc.contributor.author Vos, C.J.A. (Casparus Johannes Adam), 1945-
dc.date.accessioned 2014-08-06T09:47:22Z
dc.date.available 2014-08-06T09:47:22Z
dc.date.issued 2014-05-16
dc.description This article’s research is based on work previously published by the author en_US
dc.description.abstract Die artikel belig homiletiek vanuit ’n literêr-estetiese benadering in ’n veranderende kultuur. In hierdie benadering word sekere sleutelkonsepte toegelig. Hermeneutiek sowel as intertekstualiteit is met die literêre konsep verweef. Die estetiese benadering is soos ’n net waarin vorme van kuns ingetrek word. Visuele kuns, poësie, teater en film word bespreek. Die uniekheid van hierdie benadering is dat ’n homiletiese model uit ’n literêr-estiese perspektief in ’n veranderende kultuur ontwikkel word. Die verband tussen homiletiek, ’n literêr-estetiese homiletiek en die veranderende kultuur word deur die begrip inkulturasie gelê. Dit lei daartoe dat die belangrike wederkerige interaksie tussen die preek en die wisselende kultuur steeds in ag geneem moet word. en_US
dc.description.abstract This article deals with homiletics from a literary-aesthetic approach in a changing culture. Within this approach several concepts are defined. Hermeneutics as well as intertextuality are connected to the literary aspect. A cluster of notions form part of the aesthetic concept. In this regard different forms of art are explored. Visual arts, poetry, theatre and film are discussed. The unique contribution of this approach is specifically the development of a homiletic model from a literary-aesthetic perspective in a changing culture. With regard to the latter, the concept of inculturation is utilised. In the process of homiletical inculturation, the critical reciprocal interaction between the sermon and the surrounding cultures is taken into account. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://www.indieskriflig.org.za en_US
dc.identifier.citation Vos, C.J.A., 2014, '’n Literêr-estetiese benadering van homiletiek in ’n veranderende kultuur', In die Skriflig 48(2), Art. #1710, 9 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/ids.v48i2.1710. en_US
dc.identifier.issn 1018-6441
dc.identifier.other 10.4102/ids.v48i2.1710
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/41090
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights © 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_US
dc.subject Homiletiek en_US
dc.subject Hermeneutiek en_US
dc.subject Intertekstualiteit en_US
dc.subject Literêr-estetiese benadering en_US
dc.subject Literary-aesthetic approach en_US
dc.subject Homiletic en_US
dc.subject Hermeneutics en_US
dc.subject Intertextuality en_US
dc.title Literer-estetiese benadering van homiletiek in ’n veranderende kultuur en_US
dc.title.alternative A literary-aesthetic approach of homiletic in a changing culture en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record