Criteria for selection and gate reviews of technology innovation projects

Show simple item record

dc.contributor.author Binneman, Brigitte
dc.contributor.author Steyn, Herman
dc.date.accessioned 2014-07-21T08:42:49Z
dc.date.available 2014-07-21T08:42:49Z
dc.date.issued 2014-05
dc.description At the time this research was conducted, this author was enrolled for the MSc (Project Management) a degree at the Graduate School of Technology Management, University of Pretoria. en_US
dc.description.abstract This paper describes appropriate project selection criteria and gate review-point criteria for government agencies that fund technology innovation projects in South Africa. Data was gathered via a Delphi survey in which seven expert respondents participated. The most significant project selection criteria and relevant gate reviewing criteria were established. The proposed basic framework consists of fourteen selection criteria, their associated weights, and forty relevant gate reviewing criteria. Commercial risk and feasibility was considered the most important criterion, followed by the team’s skills and competence in second place. The use of these criteria when considering investment in technology innovation projects could improve the likelihood of commercial success. en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel beskryf, vir staatsinstansies wat projekte vir tegnologiese innovasie in Suid Afrika befonds, toepaslike kriteria vir die seleksie van projekte en vir oorsig by hersieningspunte aan die einde van projek fases. Data is ingewin deur middel van ʼn Delphi-opname waaraan sewe deskundige respondente deelgeneem het. Die mees beduidende kriteria vir seleksie en oorsig is bepaal. Die voorgestelde raamwerk bestaan uit veertien seleksie-kriteria, relatiewe gewigte vir elk, en veertig kriteria vir hersiening by oorsigpunte. Kommersiële risiko en doenbaarheid word beskou as die belangrikste kriterium, wat gevolg word deur die span se vaardigheid in die tweede plek. Die gebruik van hierdie kriteria wanneer investering in projekte vir tegnologiese innovasie oorweeg word, kan die waarskynlikheid van kommersiële sukses verhoog. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Binneman, B & Steyn H 2014, 'Criteria for selection and gate reviews of technology innovation projects', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 25, no. 1, pp. 117-130. en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40900
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. en_US
dc.subject Selection criteria en_US
dc.subject Government agencies en_US
dc.subject Technology innovation projects en_US
dc.subject Funds en_US
dc.subject South Africa (SA) en_US
dc.title Criteria for selection and gate reviews of technology innovation projects en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record