Geloofsvorming in tradisioneel Afrikaans-christelike skole : 'n prakties-teologiese evaluering van die rol van onderwysers, Jeugwerkers en liturgiese elemente teenwoordig in die skoolkonteks

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wepener, Cas, 1972-
dc.contributor.postgraduate Van der Merwe, Gert Jacobus Petrus Johannes
dc.date.accessioned 2014-06-24T09:52:06Z
dc.date.available 2014-06-24T09:52:06Z
dc.date.created 2014-04-25
dc.date.issued 2014 en_US
dc.description Dissertation (MTh)--University of Pretoria, 2014. en_US
dc.description.abstract In hierdie studie word aandag gegee aan die invloed wat onderwysers, jeugwerkers en Liturgiese elemente teenwoordig in die skoolkonteks, op die geloofsvorming van kinders in Tradisioneel Afrikaans-Christelike skole uitoefen. Die kerk staan voor krisis wat vir jare reeds aan die kom is. Die kerk is nie meer die middelpunt van die samelewing nie en mense sien nie meer die kerk as noodsaaklike sosiale en geestelike bemiddelaar nie. Dit het tot gevolg dat al hoe minder mense kerk toe gaan met potensieël katastrofiese gevolge. Die kerk kan egter nie op sy louere rus nie, want ons het opdrag om die goeie nuus aan almal te verkondig om sodoende die Koninkryk van God te laat kom in mense se lewens en in die samelewing. Geloofsvorming vind tradisioneel plaas binne die veilige ruimte van die ouerhuis. Die realiteit is dat vele kinders nie meer geloofswaarhede by hul ouers leer nie en ook nie aan voorbeeldige Christelike lewenswyse blootgestel word nie. Om die leemte aan te spreek, behoort die kerk in vennootskap met die skool te staan om kinders bloot te stel aan konteks wat geloofvorming bevorder en fasiliteer. Die skoolkonteks bied geleentheid vir die kerk om kinders in hul vormingsjare te bereik, wat die beste tyd is om lewensveranderende lewenswater aan hulle te bring. Kinders het eksistensiële behoefte daaraan om blootstelling aan geloofsvormende stimuli te ontvang. Skoolkonteks, waarin voorbeeldige volwassenes en doeltreffende liturgiese elemente teenwoordig is, blyk van groot waarde te wees om die behoefte van kinders aan te spreek en die geleentheid vir kerk en samelewing te bied om noemenswaardige positiewe impak op die individu en die samelewing as geheel te voltrek. en_US
dc.description.availability unrestricted en_US
dc.description.department Practical Theology en_US
dc.description.librarian gm2014 en_US
dc.identifier.citation Van der Merwe, GJPJ 2013, Geloofsvorming in tradisioneel Afrikaans-christelike skole : 'n prakties-teologiese evaluering van die rol van onderwysers, Jeugwerkers en liturgiese elemente teenwoordig in die skoolkonteks, MTh dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd <http://hdl.handle.net/2263/40362> en_US
dc.identifier.other E14/4/204/gm en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40362
dc.language.iso en en_US
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2013 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en_US
dc.subject Aanbidding en_US
dc.subject Afrikaans en_US
dc.subject Geloofsvorming en_US
dc.subject Groepsdruk en_US
dc.subject Groepsdinamika en_US
dc.subject Identiteitsvorming en_US
dc.subject Identiteit en_US
dc.subject Jeugwerker en_US
dc.subject Kind en_US
dc.subject Liturgie en_US
dc.subject Onderwyser en_US
dc.subject Ouer en_US
dc.subject Ritueel en_US
dc.subject Spiritualiteit en_US
dc.subject Skool en_US
dc.subject Tradisie en_US
dc.subject UCTD en_US
dc.title Geloofsvorming in tradisioneel Afrikaans-christelike skole : 'n prakties-teologiese evaluering van die rol van onderwysers, Jeugwerkers en liturgiese elemente teenwoordig in die skoolkonteks en_US
dc.type Dissertation en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record