Katalogus van Henk Temmingh se orrelwerke

Show simple item record

dc.contributor.author Luitingh, Willem Scholtz
dc.contributor.author Van der Mescht, Heinrich Hermann
dc.contributor.author Viljoen, Wim
dc.date.accessioned 2014-06-05T09:25:47Z
dc.date.available 2014-06-05T09:25:47Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract Hendrik ("Henk") Temmingh word vandag gereken as een van Suid-Afrika se mees toonaangewende orrelkomponiste. Hy het sy veelsydigheid bewys en veral gevestig geraak as 'n noemenswaardige figuur op die gebied van die improvisasiekuns en orrelmusiek. Min publikasies oor Henk Temmingh se orrelwerke het tot dusver verskyn, daarom blyk dit dat die eerste logiese stap om hierdie leemte te vul die opstel van 'n katalogus sal wees. Verskillende aanbiedinge ten opsigte van katalogusopstelling word in die groot verskeidenheid beskikbare katalogusse bespeur. Daarom moes hierdie katalogusse, asook die verskillende data-versameltegnieke ondersoek word om te bepaal wat die wesenlike inhoud van so 'n nuut-saamgestelde musiekkatalogus behoort te wees. Met behulp van die chronologiese katalogus van Temmingh se orrelwerke kan 'n onmiddellike oorsig van sy bydrae as orrelkomponis nou verkry word. Hierbenewens sal die nuut-toegekende katalogusnommers 'n aanduiding gee van waar die betrokke orrelwerke chronologies by Temmingh se oeuvre inpas. af
dc.description.abstract Hendrik ("Henk") Temmingh can be regarded as one of South Africa's leading organ composers. He showed versatility and established himself as a significant figure in the fields of improvisation and organ music. Few sources concerning Temmingh's organ works are available. In order to fill this hiatus, the first logical step would be to compile a catalogue. Different styles and approaches concerning the compilation of catalogues can be observed in the wide variety of catalogues available. Therefore, these catalogues, as well as data compilation techniques had to be investigated in order to determine what essential information should be included in such a newly compiled catalogue. An immediate summary of Temmingh's contribution as an organ composer can now be obtained with the help of the chronological catalogue of Temmingh's organ works. Apart from this, newly allocated catalogue numbers will give an indication of where the works concerned chronologically fit into Temmingh's oeuvre. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.librarian gm2014
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_musicus.html en_US
dc.identifier.citation Luitingh, W, Van der Mescht, H & Viljoen, W 2012, 'Katalogus van Henk Temmingh se orrelwerke', Musicus, vol. 40, no. 2, pp. 31-54. en_US
dc.identifier.issn 0256-8837
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/40008
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Unisa Press en_US
dc.rights Unisa Press en_US
dc.subject Katalogus af
dc.subject Orrelwerke af
dc.subject Hendrik ("Henk") Temmingh en_US
dc.subject Suid-Afrikaanse orrelkomponiste af
dc.subject South African organ composers en_US
dc.subject Organ works en_US
dc.subject Catalogues en_US
dc.subject.lcsh Organ music -- Bibliography en
dc.subject.lcsh Music -- South Africa -- Bibliography en
dc.subject.lcsh Temmingh, Henk, 1939- en
dc.title Katalogus van Henk Temmingh se orrelwerke af
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record