In vitro evaluering van 2-metoksie-estradiol-bissulfamaat op selgroei, morfologie, selsiklus en die moontlike induksie van tipe seldood in ’n esofagus karsinoom senyn

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)