Onrus en geweld : 2013 (2)

Show simple item record

dc.contributor.author Du Plessis, Willemien (Wilhelmina), 1958-
dc.contributor.author Pienaar, Juanita (Juanita Magrietha), 1965-
dc.contributor.author Olivier, N.J.J. (Nicolaas Johannes Jacobus)
dc.date.accessioned 2014-04-17T07:53:49Z
dc.date.available 2014-04-17T07:53:49Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract In die loop van Augustus 2013 het die Departement van Basiese Onderwys en die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) 'n ooreenkoms gesluit wat geweld in skole moet voorkom. Die oorspronklike ooreenkoms is reeds in 1 April 2011 onderteken, maar in Augustus 2013 is dit weer om simboliese redes onderteken. Die oorhoofse oogmerk van die ooreenkoms is om veiligheid in en by skole landwyd te bevorder. Hoe veiliger die skole, hoe meer positief is die omgewing vir leer en onderrig om in plaas te vind. Die ooreenkoms betrek alle leerders, ouers, polisielede en onderwysers om saam te werk om 'n veilige omgewing vir skoolgaande kinders te skep. Volgens mediaberigte wil dit voorkom asof kinderprostitusie toeneem. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.identifier.citation Du Plessis, W, Pienaar, J & Olivier, N 2013, 'Onrus en geweld : 2013 (2)', SA Publiekreg/SA Public Law, vol. 28, no. 2, pp. 399-424. en_US
dc.identifier.issn 0258-6568
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/39668
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher The Verloren van Themaat Centre for Public Law Studies, UNISA en_US
dc.rights The Verloren van Themaat Centre for Public Law Studies, UNISA en_US
dc.subject Skole en_US
dc.subject Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) en_US
dc.subject Ooreenkoms en_US
dc.subject Veiligheid en_US
dc.title Onrus en geweld : 2013 (2) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record