Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde lemmalyste

Show simple item record

dc.contributor.author Prinsloo, Danie J. (Daniel Jacobus), 1953-
dc.date.accessioned 2014-04-01T08:22:17Z
dc.date.available 2014-04-01T08:22:17Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract Die onlangs gepubliseerde Groot Woordeboek (Afrikaans en Nederlands), ook bekend as ANNA, is die eerste woordeboek met 'n geamalgameerde lemmalys gebaseer op die model van Martin en Gouws (2000). ANNA baan ook die weg vir 'n soortgelyke benadering vir ander nouverwante tale soos die Sothotale en die Ngunitale van Suid-Afrika. Die voor- en nadele van vyf aspekte te wete (a) vergelyking en kontras, (b) gebruikersvriendelikheid, (c) ruimtebesparing, (d) ordening van betekenisonderskeidings en (e) die aanbod van 'n afsonderlike grammatikale kompendium word krities beskou. Die beginsels waarop amalgamering berus, die tersaaklike lemmatipes, asook enkele kenmerke van die model word vooraf kortliks bespreek. en_US
dc.description.abstract The recently published Groot Woordeboek (Afrikaans en Nederlands), also known as ANNA, is the first dictionary with an amalgamated lemmalist based on the model of Martin and Gouws (2000). ANNA also paves the way for a similar approach for other closely related languages such as the Sotho languages and the Nguni languages of South Africa. The advantages and disadvantages of five aspects namely (a) comparison and contrast, (b) user-friendliness, (c) space saving, (d) ordering of senses and (e) provision of a separate grammatical compendium are critically evaluated. The principles of amalgamation, the relevant lemma types, as well as certain characteristics of the model are briefly discussed beforehand. en_US
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.sponsorship This work is based on the research supported in part by the National Research Foundation of South Africa (Grant specific unique reference number (UID) 85763). en_US
dc.description.uri http://lexikos.journals.ac.za en_US
dc.identifier.citation Prinsloo, DJ 2013, ''n Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde lemmalyste', Lexikos, vol. 23, pp. 371-393. en_US
dc.identifier.issn 1684-4904 (print)
dc.identifier.issn 2224-0039 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/37263
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Buro van die WAT en_US
dc.rights SU LIS en_US
dc.subject Geamalgameerde lemmalys en_US
dc.subject Verwante tale en_US
dc.subject Oortolligheid en_US
dc.subject Tweetalige woordeboek en_US
dc.subject Nederlands en_US
dc.subject Inligtingskoste en_US
dc.subject Sisteemkoste en_US
dc.subject Amalgamated lemmalist en_US
dc.subject Related languages en_US
dc.subject Redundancy en_US
dc.subject ANNA en_US
dc.subject Bilingual dictionary en_US
dc.subject Afrikaans en_US
dc.subject Dutch en_US
dc.subject Information costs en_US
dc.subject System costs en_US
dc.title Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde lemmalyste en_US
dc.title.alternative A critical examination of dictionaries with amalgamated lemmalists en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record