The labour rights of educators in South Africa and Germany and quality education : an exploratory comparison

Show simple item record

dc.contributor.author Beckmann, Johan L.
dc.contributor.author Fussel, Hans-Peter
dc.date.accessioned 2014-02-27T05:31:59Z
dc.date.available 2014-02-27T05:31:59Z
dc.date.issued 2013
dc.description Howie expert lecture presented at the University of Pretoria on 2011-08-04. en_US
dc.description.abstract Die aandrang op toegang tot onderwys vir almal soos vergestalt in die Education for All-beweging van die 1990s het deur die jare verander in ’n aandrang op toegang vir almal tot kwaliteit basiese onderwys soos beoog in die Dakar Framework for Action Education for All: Meeting Our Collective Commitments. Wêreldwyd was daar al etlike pogings om kwaliteitonderwys te definieer en dit word telkens in verband gebring met onder meer die kwaliteit van onderwysers en die gehalte van hulle opleiding, hoewel geen reglynige verhouding aangedui kan word nie. Die UNESCO/ ILO Recommendation concerning the Status of Teachers van 1966 gaan van die standpunt uit dat opvoeders toegang tot bepaalde regte, insluitende arbeidsregte, moet hê om hulle werk om kwaliteit-onderwys te voorsien behoorlik te kan doen. In Suid-Afrika het opvoeders volle eenvormige toegang tot die volledige reeks arbeidsregte in die Grondwet en ander wetgewing terwyl daar in Duitsland twee stelsels arbeidsregte vir opvoeders geld. Baie navorsing is nog nodig oor die verhouding tussen opvoeders se arbeidsregte (en die gebruik en misbruik daarvan) en die kwaliteit van onderwys en ons voer aan dat beperkings op fundamentele arbeidsregte en volle en onbeperkte toegang tot arbeidsregte sonder om enige ander faktore rakende kwaliteit-onderwys in ag te neem beide af
dc.description.librarian am2014 en_US
dc.description.librarian gv2014
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Beckmann, J & Fusser, H-P 2013, 'The labour rights of educators in South Africa and Germany and quality education : an exploratory comparison', De Jure, vol. 46, no. 2, pp. 557-582. en_US
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/36824
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject Labour rights en_US
dc.subject Quality education en_US
dc.subject.lcsh Teachers -- Legal status, laws, etc -- South Africa en
dc.subject.lcsh Educators -- South Africa en
dc.subject.lcsh Educators -- Germany en
dc.subject.lcsh Teachers -- Legal status, laws, etc -- Germany en
dc.subject.lcsh Education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Education -- Germany en
dc.title The labour rights of educators in South Africa and Germany and quality education : an exploratory comparison en_US
dc.title.alternative Arbeidsregte van opvoeders in Suid-Afrika en Duitsland en kwaliteitonderwys : ’n verkennende vergelyking af
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record