Groot tekorte in sekere loopbane in die landbou-omgewing

Show simple item record

dc.contributor.other Kruger, Marietta
dc.contributor.upauthor Kirsten, Johann F.
dc.date.accessioned 2007-09-05T12:43:52Z
dc.date.available 2007-09-05T12:43:52Z
dc.date.created 2003-04-21
dc.date.issued 2007-09-05T12:43:52Z
dc.description DVD in MPEG-4 format. Time: 4 min 57 sec. en
dc.description.abstract Daar is 'n groot tekort aan belangstelling in sekere loopbaangeleenthede in die landbou omgewing, veral ten opsigte van grondkunde, tuinbou, plantpatologie en landbou entomologie. Dit is nie eie aan Suid-Afrika nie, maar 'n wêreldwye tendens wat toegeskryf kan word aan verstedeliking, 'n verouderde bevolking en onvoldoende inligting en voorligting met betrekking tot geleenthede. Die boodskap moet oorgedra word dat loopbane in die landbou omgewing nie noodwendig gelykstaande is aan boerdery nie. afr
dc.format.extent 29457283 bytes
dc.format.mimetype video/mpeg
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/3442
dc.language.iso Afrikaans afrn
dc.rights AgriTV en
dc.subject Landbou loopbaangeleenthede afr
dc.subject Vaardigheidstekorte afr
dc.subject Agricultural occupation opportunities en
dc.subject Skills shortages en
dc.subject.lcsh Agricultural industries -- Vocational guidance en
dc.subject.lcsh Agriculture -- Vocational guidance en
dc.title Groot tekorte in sekere loopbane in die landbou-omgewing en
dc.type Video en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record