The role of the courts in ensuring the right to a basic education in a democratic South Africa : a critical evaluation of recent education case law

Show simple item record

dc.contributor.author Skelton, Ann, 1961-
dc.date.accessioned 2014-02-04T13:26:42Z
dc.date.available 2014-02-04T13:26:42Z
dc.date.issued 2013
dc.description.abstract Hierdie artikel ontleed onlangse regspraak aangaande die reg op basiese onderwys. Die "vier A-skema", wat deur 'n voormalige spesiale rapporteur op onderwys van die Verenigde Nasies voorgestel is en deur die Komitee op Sosiale-, Ekonomiese- en Kulturele Regte in sy Algemene Kommentaar 13 ondersteun is, vorm die raamwerk vir die ontleding. Die vier A-skema omvat beskikbaarheid (availability), toeganklikheid (accessibility), aanvaarbaarheid (acceptability) en aanpasbaarheid (adaptability). 'n Kritiese ontleding van die regspraak dui aan dat daar probleme in die lewering van basiese onderwys in Suid-Afrika bestaan met betrekking tot elkeen van die vier verwante elemente. Sommige van die hindernisse het betrekking op die versuim om noodsaaklike vereistes soos infrastruktuur, skryfbehoeftes en vervoer te voorsien. Ander uitdagings hou verband met geskille rakende die magte van skoolbeheerliggame en skole teenoor die magte van provinsiale departementshoofde, lede van provinsiale uitvoerende komitees en, ten opsigte van nasionale beleid, die nasionale Minister van Basiese Onderwys. Die artikel wys dat litigasie 'n belangrike rol speel om die reg op basiese onderwys te verwesenlik, geskille te besleg en die toewysing van dienste en middele aan leerders te verseker. Die slotsom is dat die soms noodsaaklik en gepas is om die geregtelike roete wat binne 'n grondwetlike demokrasie beskikbaar is, te volg om die reg op basiese onderwys te verwesenlik. af
dc.description.librarian am2014 en
dc.description.librarian ai2014
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en
dc.identifier.citation Skelton, A 2013, 'The role of the courts in ensuring the right to a basic education in a democratic South Africa : a critical evaluation of recent education case law', De Jure : Education Law in a Democracy, vol. 46, no. 1, pp. 1-23. en
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/33281
dc.language.iso en en
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en
dc.subject Courts en
dc.subject Right to a basic education en
dc.subject.lcsh Basic education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Right to education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Educational law and legislation -- South Africa en
dc.subject.lcsh Democracy -- South Africa en
dc.subject.lcsh Equality -- South Africa en
dc.title The role of the courts in ensuring the right to a basic education in a democratic South Africa : a critical evaluation of recent education case law en
dc.title.alternative Rol van die howe om die reg op basiese onderwys in 'n demokratiese Suid-Afrika te verwesenlik : 'n kritiese ontleding van onlangse onderwysregspraak af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record