Konteks van die Koninklike Musiekskool en die Koninklike Toonkuns-Akademie in Munchen en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1874–99

Show simple item record

dc.contributor.author Van der Mescht, Heinrich Hermann
dc.date.accessioned 2013-12-10T08:36:04Z
dc.date.available 2013-12-10T08:36:04Z
dc.date.issued 2013-09
dc.description.abstract In a previous Afrikaans article, "Die konteks van die Koninklike Toonkuns-akademie in München en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1902-1909: Mabel Wuesto, Vera de Villiers, Daisy Bosman en Irma Lohner" (translated: "The context of the Royal Academy of Music in Munich and its South African born students, 1902-1909: Mabel Wuesto, Vera de Villiers, Daisy Bosman and Irma Lohner"), an inquiry was undertaken into the possibility of the presence of South African born music students at the Royal Academy of Music in Munich, a very prominent city of music. The article covered the period 1902-1909. The point of departure for this article was the concept place. Keywords related to this concept are context, milieu, landscape, city scape and space. A possible "thick description" was attempted in order to place the four students within the context in which they operated in Munich. The first aim of the present article, an extension of the first article, was to determine whether there were any South African born students who studied at the Königliche Musikschule (1874) and its successor, the Königliche Akademie der Tonkunst (1892), during the 25 years between 1874 and 1899, that is the period preceding the era of the four students mentioned in the former article. Secondly, these students had to be situated in the context of the development of the institutions. en
dc.description.abstract Die uitgangspunt vir hierdie artikel is die konsep plek. Daar is eerstens gepoog om vas te stel watter Suid-Afrikaanse studente in die 25 jaar tussen 1874 en 1899 aan die Königliche Musikschule (1874) en sy opvolger, die Königliche Akademie der Tonkunst (1892), in München studeer het. Tweedens was dit die doelwit om die studente binne die konteks van die ontwikkeling van die instansies te plaas. Aan watter invloede is die studente blootgestel deur die kontak met interessante medestudente van oor die hele wêreld en die groot verskeidenheid fassinerende dosente? Die belangrikste bronne is die jaarboeke wat elke jaar vanaf 1875 verskyn het (die eerste een oor die akademiese jaar 1874/1875) en beskikbaar is in die Beierse Staatsbiblioteek en die argief van die Hochschule für Musik und Theater in München. Die Musiekskool en die Toonkuns-akademie kan as konserwatief gereken word: Damestudente en manstudente moes aparte ingange en trappe gebruik, en die beroemde komposisie-onderwyser Rheinberger was byvoorbeeld 40 jaar lank 'n dosent. Die volgende vyf persone word bespreek: Hugo Lentz (gebore in Keiskammahoek, studeer toneelspel, 1881-2), Florence Fraser (Philippolis, klavier, 1886-7), Violet Whiteford (Fort Beaufort, sang, 1893-4), Jeannie Muller (Graaff-Reinet, sang, 1895-6) en Johanna Singenberger ("St. Francis", viool en klavier, 1896-8). Navorsing oor die latere lewens van hierdie persone is nou nodig sodat vasgestel kan word hoe hulle die omvangryke indrukke en ervaring wat hulle in die "plek" München versamel het aan hulle gemeenskappe oorgedra het. af
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.librarian gm2013
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_akgees.html en
dc.identifier.citation Van der Mescht, H 2013, 'Konteks van die Koninklike Musiekskool en die Koninklike Toonkuns-Akademie in Munchen en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1874–99', Tydskrif vir Geesteswetenskappe, vol. 53 , no. 3, pp. 404-423. af
dc.identifier.issn 0038-2353 (print)
dc.identifier.issn 1996-7489 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/32763
dc.language.iso Afrikaans en
dc.publisher Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en
dc.rights Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en
dc.subject Context en
dc.subject Florence Fraser en
dc.subject Konigliche Akademie der Tonkunst in Munich en
dc.subject Konigliche Musikschule in Munich en
dc.subject Hugo Lentz en
dc.subject Jeannie Muller en
dc.subject Concept place en
dc.subject Royal Academy of Music in Munich en
dc.subject Royal School of Music in Munich en
dc.subject Johanna Singenberger en
dc.subject South African music students en
dc.subject Violet Whiteford en
dc.subject Florence Fraser en
dc.subject Konigliche Akademie der Tonkunst in Munchen ge
dc.subject Konigliche Musikschule in Munchen ge
dc.subject Koninklike Musiekskool in Munchen af
dc.subject Koninklike Toonkuns-akademie in Munchen af
dc.subject Konteks af
dc.subject Konsep plek af
dc.subject Suid-Afrikaanse musiekstudente af
dc.title Konteks van die Koninklike Musiekskool en die Koninklike Toonkuns-Akademie in Munchen en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1874–99 af
dc.title.alternative The context of the Royal Music School and the Royal Academy of Music in Munich and their South African born students, 1874–99 en
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record