Vergelyking van die uitwerking van sedentêre en aktiewe werkomgewings op algehele welstand

Show simple item record

dc.contributor.author Naicker, Lee-Anne
dc.contributor.author Du Toit, Peet J.
dc.contributor.author Nortje, Evangeline
dc.contributor.author Kleynhans, Michael
dc.contributor.author Ferreira, Ronel
dc.contributor.author Gericke, Gerda J.
dc.date.accessioned 2013-11-12T13:47:36Z
dc.date.available 2013-11-12T13:47:36Z
dc.date.issued 2013-10
dc.description.abstract Die begrip welstand het oor die afgelope dekades verander na gelang die lewenstyl van die samelewing met tegnologiese vooruitgang tred gehou het. Die hedendaagse siening is dat welstand in die eerste plek die verantwoordelikheid van die individu self is en bepaal word deur die beoefening van gedrag wat gesondheid bevorder. Daar is verskeie faktore wat bydra tot gesondheid in die sin van ’n individu se gevoel van algehele welstand op die lang termyn. Een van die belangrikstes daarvan is fisieke aktiwiteit, en daar is aansienlike navorsing gedoen om die voordele van ’n fisiek aktiewe lewenstyl te ondersoek. Hierdie navorsingsoorsig gaan van die veronderstelling uit dat die mees akkurate metode om dié voordele te peil, is om ’n aktiewe met ’n sedentêre lewenstyl te vergelyk. Die doel van die oorsig is om die begrip ‘algehele welstand’ te verduidelik en om die voordele van ’n werkomgewing wat fisieke aktiwiteit toelaat en die nadele van ’n omgewing waarin daar hoofsaaklik gesit word uit te lig wanneer dit op die bereiking van algehele welstand aankom. en_US
dc.description.abstract The concept of wellness has changed over the decades with the ever-changing lifestyle of society as it adapts to technological advances. The contemporary view is that wellness is the primary responsibility of the individual and is accomplished by practising health-promoting behaviour. There are various factors that contribute to wellness in the sense of an individual’s long-term sense of overall well-being. One of the most essential factors is physical activity, and there is a large body of research that explores the benefits of a physically active lifestyle. This article is based on the assumption that the most accurate way to measure these benefits are to compare an active with a sedentary lifestyle. The purpose of this review is to clarify the concept of wellness and highlight the benefits of a physically active working environment as opposed to the disadvantages of a sedentary environment in attaining overall wellbeing. en_US
dc.description.librarian hj2013 en_US
dc.description.librarian ay2013
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za en_US
dc.identifier.citation Naicker, LA, Du Toit, P, Nortje, E, Kleynhans, M, Ferreira, R & Gericke, G 2013, 'Vergelyking van die uitwerking van sedentêre en aktiewe werkomgewings op algehele welstand', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 32(1), Art #768, 6 pages. http://dx.doi.org/10.4102/satnt.v32i1.768 en_US
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v32i1.768
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/32414
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights Creative Commons license en_US
dc.subject Sedentary work environment en_US
dc.subject Sedentêre werkomgewing en_US
dc.subject Aktiewe werkomgewing en_US
dc.subject Active work environment en_US
dc.subject Algehele welstand en_US
dc.subject Wellness en_US
dc.subject.lcsh Health promotion -- South Africa en
dc.title Vergelyking van die uitwerking van sedentêre en aktiewe werkomgewings op algehele welstand en_US
dc.title.alternative The influence of sedentary and active work environments on wellness en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record