Moraliteitskritiek en tragiese bewussyn in die werk van Reiner Schurmann

Show simple item record

dc.contributor.author Schoeman, Marinus J.
dc.date.accessioned 2013-11-12T11:43:19Z
dc.date.available 2013-11-12T11:43:19Z
dc.date.issued 2013-09
dc.description.abstract Towards the end of his book Des Hégémonies Brisées which appeared in 1996 (Eng. translation Broken Hegemonies 2003), Reiner Schürmann came to the conclusion that ethics and morals do not belong to (and should be banned from) philosophy. For Schürmann this is because ethics and morals remain naive about the norms they seek to posit. To be exact, they never come to grips with the integrative violence of law, they do not see how law necessarily entails a denial within its very structure. Ethics and morals presuppose, as the conditions of their possibility, that human life is finally normable, that some univocal field of law, in principle, covers and secures human life. But ethics and morals run aground on the tragic double bind. No ethical or moral system can handle an ultimate double bind. Put differently, every ethical system, precisely as an articulation of a normative order, will deny the ultimacy of the tragic double bind by positing some univocal domain of law. Ethics and morals believe the promise of law, its fantasmatic claim to provide human beings with the wherewithal to master the human condition. en_US
dc.description.abstract Aan die einde van sy boek Des Hégémonies Brisées uit die jaar 1996 (Eng. vertaling Broken Hegemonies, 2003) kom Reiner Schürmann tot die slotsom dat "ethics and morals" uit die domein van die filosofie verban moet word. Vir Schürmann is dit nodig omdat etiek en moraal naïef bly glo in die norme wat hulle trag om neer te lê. Om meer presies te wees, hulle kom nooit in die reine met die integrerende geweld ("integrative violence") van die wet nie, hulle merk nie hoe die wet van nature (noodsaaklikerwys) berus op 'n ontkenning nie. Etiek en moraal veronderstel, as hulle moontlikheidsvoorwaarde, dat die mens se lewe in laaste instansie normeerbaar is, dat daar een of ander eenduidige wetlike sfeer bestaan wat, in beginsel, dekking of sekuriteit verleen aan die menslike bestaan. Maar, soos wat Schürmann in die loop van sy betoog aantoon, berus etiek en moraal ten diepste op 'n ontkenning van die tragiese kondisie van ons menslike bestaan. Geen etiese of morele sisteem kan dit hanteer nie. Anders gestel: elke etiese stelsel sal, juis as artikulasie van 'n normatiewe orde, die onvermydelikheid van die tragiese dilemma "double bind" ontken deur die een of ander eenduidige domein van regsgeldigheid te poneer. Etiek en moraal glo in die beloftes van die wet, sy fantasmatiese (hersenskimmige) aanspraak dat dit die mens in staat stel om heer en meester te wees van sy situasie. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.librarian cp2013 en
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_akgees.html en_US
dc.identifier.citation Schoeman, M 2013, 'Moraliteitskritiek en tragiese bewussyn in die werk van Reiner Schurmann', Tydskrif vir Geesteswetenskappe, vol. 53, no. 3, pp. 305-313. en_US
dc.identifier.issn 0041-4751
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/32404
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en_US
dc.rights Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap & Kuns en_US
dc.subject Hannah Arendt en_US
dc.subject Morality en_US
dc.subject Law en_US
dc.subject The tragic en_US
dc.subject Tragic wisdom en_US
dc.subject Tranquilitas ordinis en_US
dc.subject Natality en_US
dc.subject Evil en_US
dc.subject Singularization en_US
dc.subject Hannah Arendt en_US
dc.subject Reiner Schurmann en_US
dc.subject Moraal en_US
dc.subject Wet en_US
dc.subject Die tragiese en_US
dc.subject Tragiese wysheid en_US
dc.subject Oedipus en_US
dc.subject Nataliteit (geboortelikheid) en_US
dc.subject Mortaliteit (sterflikheid) en_US
dc.subject Die kwaad en_US
dc.subject Singularisering en_US
dc.subject.lcsh Ethics en
dc.subject.lcsh Oedipus complex en
dc.subject.lcsh Fertility, Human en
dc.title Moraliteitskritiek en tragiese bewussyn in die werk van Reiner Schurmann en_US
dc.title.alternative Morality critique and tragic wisdom in the work of Reiner Schurmann en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record