Black resistance in the Orange Free State during the Anglo-Boer War

Show simple item record

dc.contributor.author Boje, John
dc.contributor.author Pretorius, F. (Fransjohan)
dc.date.accessioned 2013-09-27T12:13:39Z
dc.date.available 2013-09-27T12:13:39Z
dc.date.issued 2013
dc.description John Boje graduated at the University of Pretoria with a PhD thesis entitled Winburg’s War: An Appraisal of the Anglo-Boer War as it was Experienced by the People of a Free State District (2009). Prof Fransjohan Pretorius of the Department of Historical and Heritage Studies at the University of Pretoria was his supervisor. en_US
dc.description.abstract This article examines black resistance in the Free State during the Anglo-Boer War. The previously existing patriarchal relationship between the Boers and their black subjects was disrupted by the chaos of war. At the same time, the rapid spread of Ethiopianism, in the shape of the African Methodist Episcopal Church, offered black people a model of self-reliance and dignity, and the formation of armed criminal gangs served as an exercise in solidarity. Employment by the British army promoted disloyalty to the Boer cause, a situation that was aggravated by the arming of blacks. The formation of the Bergh Scouts, a Winburg-based black unit under white officers, which was attached to the British army, led to allegations of murder, often accompanied by savagery. Nineteen encounters of this nature are chronicled and contextualisd and the enterprise of resistance evaluated. en_US
dc.description.abstract In hierdie artikel word daar gekyk na swart verset in die Vrystaat tydens die Anglo-Boereoorlog. Die partriargale verhouding wat vroeër tussen die Boere en hul swart onderdane bestaan het, is deur die chaos van oorlogvoering ontwrig. Terselfdertyd het die wye verspreiding van Ethiopianisme, in die gedaante van die African Methodist Episcopal Kerk, swartes van 'n model van selfvertroue en menswaardigheid voorsien, terwyl die totstandkoming van gewapende bendes 'n gevoel van solidariteit bevorder het. Indiensneming deur die Britse leër het ontrou aan die Boeresaak meegebring, en dié stuasie is vererger deur die bewapening van swartes. Bergh's Scouts was 'n swart eenheid onder wit offisiere wat in Winburg deel van die Britse leër gevorm het en hulle optrede het tot aantygings van moord en moordadigheid aanleiding gegee. Neëntien sodanige gevalle word in oënskou geneem en gekontekstualiseer; die versetonderneming is ook geëvalueer. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.librarian cp2013 en
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_hist.html en_US
dc.identifier.citation Boje, J & Pretorius, F 2013, 'Black resistance in the Orange Free State during the Anglo-Boer War', Historia, vol. 58, no. 1, pp. 1-17. en_US
dc.identifier.issn 0018-229X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/31833
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Historical Association of South Africa en_US
dc.rights Historical Association of South Africa en_US
dc.subject Anglo-Boer War en_US
dc.subject Black resistance en_US
dc.subject Free State en_US
dc.subject Winburg district en_US
dc.subject Ethiopianism en_US
dc.subject African Methodist Episcopal Church en_US
dc.subject Armed gangs en_US
dc.subject Klaasbende en_US
dc.subject Bergh’s Scouts en_US
dc.subject Anglo-Boereoorlog en_US
dc.subject Swart verset en_US
dc.subject Vrystaat en_US
dc.subject Winburg-distrik en_US
dc.subject Ethiopianisme en_US
dc.subject African Methodist Episcopal Kerk en_US
dc.subject Gewapende bendes en_US
dc.subject Klaasbende en_US
dc.subject Bergh’s Scouts en_US
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 en
dc.subject.lcsh South Africa -- Race relations en
dc.subject.lcsh Free State (South Africa) -- History -- 1854-1900 en
dc.title Black resistance in the Orange Free State during the Anglo-Boer War en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record