The Anglo-Boer War, Natal Afrikaners and issues concerning land

Show simple item record

dc.contributor.author Wassermann, Johannes Michiel
dc.contributor.author Pretorius, F. (Fransjohan)
dc.date.accessioned 2007-07-16T09:31:56Z
dc.date.available 2007-07-16T09:31:56Z
dc.date.issued 2006-11
dc.description.abstract Landownership has always been an emotive and political issue in Southern Africa. This was also the case during the Anglo-Boer War (1899-1902), especially in the Klip River County in the Colony of Natal. After the successful Boer invasion and subsequent occupation of the area in October 1899, a large number of local Afrikaners, almost all of them British subjects, were coerced into joining the invaders. The challenge facing the Natal Government, the Colonial Office, the military and ordinary Natalians was how to punish the Natal Afrikaners guilty of ebellion and high treason. One of the suggested punitive measures was the confiscation of landed property belonging to the rebels. This, however, proved to be unattainable. In the wake of the failure to confiscate the farms of rebels, the issue of how to best manage the land belonging to the local Afrikaners became a tug of war between the military, the Natal Government, and other interested parties, whilst the affected Natal Afrikaners desperately tried to cling to their farms. This article investigates the dynamics concerning landed property belonging to Natal Afrikaners suspected of and found guilty of high treason during the Anglo-Boer War. AFRIKAANS: Grondbesit was nog altyd 'n emosionele en polities gelaaide aangeleentheid in Suider-Afrika. Dit was ook die geval tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-1902), veral in die Kliprivierdistrik in die Kolonie van Natal. Na die suksesvolle Boere-inval en besetting van dié area in Oktober 1899, is 'n groot aantal plaaslike Afrikaners (bykans almal Britse onderdane) gedwing om by die invallers aan te sluit. Die uitdaging waarvoor die regering van Natal, die Koloniale Kantoor, die Britse Magte en gewone Natallers gevolglik te staan gekom het, was hoe om die Natalse Afrikaners wat skuldig aan rebellie en hoogverraad was, te straf. Een van die voorgestelde strawwe was die konfiskering van grond wat aan die rebelle behoort het. Dit was egter 'n onuitvoerbare plan. In die lig van die mislukking om dié beleid deur te voer, het 'n toutrekkery tussen die Britse magte, die Natalse regering en ander belangegroepe onstaan oor die wyse waarop die grond wat aan Natalse rebelle behoort het, bestuur moes word. Die betrokke Natalse Afrikaners het aan die ander kant desperaat gespook om hulle plase te probeer behou. Hierdie artikel ondersoek die dinamika aangaande die grond van Natalse Afrikaners wat tydens die Anglo-Boereoorlog skuldig aan verraad was. en
dc.format.extent 134707 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Wassermann, J & Pretorius, F 2006, 'The Anglo-Boer War, Natal Afrikaners and issues concerning land', Historia, vol. 51, no. 2, pp. 75-94. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_hist.html] en
dc.identifier.issn 0018-229X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/3032
dc.language.iso en en
dc.publisher Historical Association of South Africa en
dc.rights Historical Association of South Africa en
dc.subject Anglo-Boer War en
dc.subject Boers en
dc.subject Confiscation en
dc.subject Farms en
dc.subject Land en
dc.subject Natal Afrikaners en
dc.subject Natal Government en
dc.subject Rebels en
dc.subject Anglo-Boereoorlog en
dc.subject Beslaglegging en
dc.subject Boere en
dc.subject Grond en
dc.subject Natalse Afrikaners en
dc.subject Natalse regering en
dc.subject Plase en
dc.subject Rebelle en
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 -- South Africa --Kwazulu-Natal en
dc.subject.lcsh Afrikaners -- South Africa -- KwaZulu-Natal en
dc.subject.lcsh Land tenure en
dc.title The Anglo-Boer War, Natal Afrikaners and issues concerning land en
dc.title.alternative Anglo-Boereoorlog, Natalse Afrikaners en aangeleenthede rakende grond en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record