edu [play] care : the implementation of a childcare facility in a city edge condition to create an architectural typology that facilitates learning through play

Show simple item record

dc.contributor.advisor De Bruyn, Derick en
dc.contributor.postgraduate Ramjee, Trishal en
dc.date.accessioned 2013-09-07T17:52:55Z
dc.date.available 2011-05-12 en
dc.date.available 2013-09-07T17:52:55Z
dc.date.created 2011-04-06 en
dc.date.issued 2011-05-12 en
dc.date.submitted 2010-12-03 en
dc.description Dissertation (MArch(Prof))--University of Pretoria, 2011. en
dc.description.abstract The north and north-western quadrants of Pretoria have been identified as requiring attention for rejuvenation. The framework looks at “connectivity through activity” and the site ties into the creative industries, heritage route and pedestrian walkway proposed for the area. It is realised that in this day and age the ideal is often impossible to achieve. Paradoxically too it is often in the more densely populated areas, where land values are highest that there is the greatest need for ample space for children, whose probable home is a cramped flat, with no garden in which to run about and play freely. With the proposal to increase housing in the framework for Pretoria's city and, in a bid to densify the urban centre, comes the added responsibility to accommodate the youngest generations of city dwellers. It is with this in mind that the design proposal looks at the creation of a pre-primary school and public playground connected to a pedestrianised inter-block walkway. A new revolutionary approach to educational buildings has to be investigated in terms of “learning through play” by “extending the field of play” and incorporating design techniques of both architecture and landscape architecture to create a holistic design precedent that will stimulate young minds. AFRIKAANS : Die Noorde en Noord-Westelike kwadrante van Pretoria word ge-identifiseer as wat aandag vir verjonging vereis. Die raamwerk kyk na "konnektiwiteit deur aktiwiteit" en die terreine bind die skeppende nywerhede, erfenis roete en voetganger paadjie [voorgestel vir die gebied] va. Daar word besef dat deesdae die ideale dikwels onmoontlik word om te bereik. Ook is dit dikwels in die meer digbevolkte gebiede, waar die grond waarde die hoogste is, dat daar 'n nodigheid vir genoeg ruimte vir kinders word. Hierdie kinders se waarskynlike huise is 'n beknopte woonstel met geen tuine om in rond te loop of te speel nie. Met die voorstelling om behuising in die raamwerk vir Pretoria se stad te vermeerder en om die stedelike sentrum digtheid te verhoog, kom ekstra verantwoordelikheid om die jongste generasies van die stede te akkommodeer. Met hierdie gedagte moet die ontwerp voorstelling na die skepping van 'n pre-primere skool kyk. Ook moet daar 'n openbare speelgrond gekoppel aan 'n voetgangers interblok loopvlak wees. 'n Nuwe revolusionêre benadering tot opvoedkundige geboue moet ondersoek word in terme van "leer deur te speel" deur "uitbreiding die veld van speel" en die integrasie van ontwerp tegnieke van beide argitektuur en landskap argitektuur om 'n holistiese ontwerp presedent te skep sodat die jong gees gestimuleer sal word. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Architecture en
dc.identifier.citation Ramjee, T 2010, edu [play] care : the implementation of a childcare facility in a city edge condition to create an architectural typology that facilitates learning through play, MArch(Prof) dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/30066 > en
dc.identifier.other C10/367/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-12032010-015923/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/30066
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2010 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Urban regeneration en
dc.subject Interactive architecture en
dc.subject Alternative education en
dc.subject Learning through play en
dc.subject Childcare en
dc.subject Pre-school en
dc.subject Building of transition en
dc.subject UCTD en_US
dc.title edu [play] care : the implementation of a childcare facility in a city edge condition to create an architectural typology that facilitates learning through play en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record