A conceptual framework for the marketing of tourism

Show simple item record

dc.contributor.advisor Puth, Gustav en
dc.contributor.postgraduate Chuo, Joseph H en
dc.date.accessioned 2013-09-07T16:54:05Z
dc.date.available 2013-01-08 en
dc.date.available 2013-09-07T16:54:05Z
dc.date.created 1992-04-08 en
dc.date.issued 2013-01-08 en
dc.date.submitted 2012-11-26 en
dc.description Dissertation (MCom)--University of Pretoria, 2013. en
dc.description.abstract Abstract only in Afrikaans. Hoewel daar gedurende die laaste twee dekades 'n groot verskeidenheid literatuur verskyn het oor toerisme as 'n sosiale verskynsel en as 'n selfstandige bedryf in die ekonomie, is daar steeds 'n groot behoefte aan 'n samehangende raamwerk vir die beskrywing, verklaring en beplanning van die bemarking van toerisme. Hierdie verhandeling verteenwoordig 'n poging om die bemarking van toerisme konseptueel te orden aan die hand van die bekende Vier P's-model van die bemarkingsmengsel. Die toerismeproduk, die prysmeganismes daaraan verbonde, die distribusiesisteme van toerismeprodukte en die promosie van toerisme word elkeen volledig omskryf aan die hand van diepgaande analises van bestaande literatuur.<p0> Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat dié bemarkingsmengsel wel 'n geldige en bruikbare raamwerk bied vir die ontleding en beplanning van toerismebemarking in meer spesifieke kontekste. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Tourism Management en
dc.identifier.citation Chuo, JH 1992, A conceptual framework for the marketing of tourism, MCom dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/29847 > en
dc.identifier.other E12/9/351/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11262012-104918/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/29847
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 1992 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Travel and tourism en
dc.subject Social life in the human race en
dc.subject Geological and paleontological excavations en
dc.subject UCTD en_US
dc.title A conceptual framework for the marketing of tourism en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record