Stefans Grove : Images from Africa - 'n analise (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanford, H.J. en
dc.contributor.postgraduate Joubert, Eugene George Adkins en
dc.date.accessioned 2013-09-07T15:58:53Z
dc.date.available 2008-09-23 en
dc.date.available 2013-09-07T15:58:53Z
dc.date.created 2007-04-12 en
dc.date.issued 2008-09-23 en
dc.date.submitted 2007-11-19 en
dc.description Dissertation (MMus (Performing Art))--University of Pretoria, 2008. en
dc.description.abstract AFRIKAANSDie werke van Stefans Grové se Music from Africa-reeks word gereken as van die belangrikste in die Suid-Afrikaanse kunsmusiekrepertorium. Hoewel klavierwerke soos Nonyana, the Ceremonial Dancer en Liedere en Danse uit Afrika baie populêr is en gereeld uitgevoer word, is Images from Africa relatief onbekend. Die skrywer het ‘n bondige biografie van die komponis verskaf, sowel as ‘n hoofstuk oor die Music from Africa-reeks. In hierdie hoofstuk word die sogenaamde “Damaskus” – ervaring wat gelei het tot die Afrika-oeuvre, verduidelik. Die belangrikste komposisionele tegnieke (soos melodiese en ritmiese permutasie) word ook verduidelik en, waar van toepassing, van notevoorbeelde voorsien. Images from Africa bestaan uit ses stukke, naamlik Rain Valley, Night Music from Somewhere, Yemoja, Great Mother of the Waters, Innovation of the Water Spirits, Lamenting Birds en Dream Memories of an Old Dancer. Hierdie stukke is elkeen individueel bespreek met betrekking tot ritme, toonhoogte, melodie, vorm en tekstuur. Elke hoofstuk is van notevoorbeelde voorsien. ENGLISH The works in Stefans Grové's Music from Africa series are thought of as some of the most important in the South African art music repertoire. Although piano works such as Nonyana, the Ceremonial dancer and Songs and Dances from Africa are very popular and often performed, Images from africa is relatively unknown. The author supplied a short biography of the composer, as well as 'n summary of the Music from Africa series. In the latter chapter, the so-called "Damascus experience" that gave way to the Africa oeuvre, is explained. The most important compositional techniques (such as melodic and rhythmic permutation) are also explained, and supplied with music examples, where necessary. Images from Africa consists of six pieces, entitled Rain Valley, Night Music from Somewhere, Yemoja, Great Mother of the Waters, Invocation of the Water Spirits, Lamenting Birds and Dream Memories of an Old Dancer. These have been discussed individually with reference to rhythm, pitch, melody, form and texture, Each chapter has been supplied with music examples. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Music en
dc.identifier.citation a 2006 en
dc.identifier.other E735/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-11192007-150759/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/29576
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © University of Pretoria 2006 E735/ en
dc.subject Art music en
dc.subject Images from africa en
dc.subject South africa en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Stefans Grove : Images from Africa - 'n analise (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record