Monumente en gedenktekens opgerig tydens die simboliese ossewatrek en Voortrekkereeufees, 1938 (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)