Die ekklesiologiese begrippe "sigbare en onsigbare kerk" in die Drie Formuliere van Enigheid teen die agtergrond van die AP Kerk se kerkbegrip (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)