Joint source-channel-network coding in wireless mesh networks with temporal reuse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maharaj, Bodhaswar Tikanath Jugpershad en
dc.contributor.postgraduate Luus, Francois Pierre Sarel en
dc.date.accessioned 2013-09-07T14:26:47Z
dc.date.available 2011-10-21 en
dc.date.available 2013-09-07T14:26:47Z
dc.date.created 2011-09-06 en
dc.date.issued 2011-10-21 en
dc.date.submitted 2011-10-21 en
dc.description Dissertation (MEng)--University of Pretoria, 2011. en
dc.description.abstract Technological innovation that empowers tiny low-cost transceivers to operate with a high degree of utilisation efficiency in multihop wireless mesh networks is contributed in this dissertation. Transmission scheduling and joint source-channel-network coding are two of the main aspects that are addressed. This work focuses on integrating recent enhancements such as wireless network coding and temporal reuse into a cross-layer optimisation framework, and to design a joint coding scheme that allows for space-optimal transceiver implementations. Link-assigned transmission schedules with timeslot reuse by multiple links in both the space and time domains are investigated for quasi-stationary multihop wireless mesh networks with both rate and power adaptivity. Specifically, predefined cross-layer optimised schedules with proportionally fair end-to-end flow rates and network coding capability are constructed for networks operating under the physical interference model with single-path minimum hop routing. Extending transmission rights in a link-assigned schedule allows for network coding and temporal reuse, which increases timeslot usage efficiency when a scheduled link experiences packet depletion. The schedules that suffer from packet depletion are characterised and a generic temporal reuse-aware achievable rate region is derived. Extensive computational experiments show improved schedule capacity, quality of service, power efficiency and benefit from opportunistic bidirectional network coding accrued with schedules optimised in the proposed temporal reuse-aware convex capacity region. The application of joint source-channel coding, based on fountain codes, in the broadcast timeslot of wireless two-way network coding is also investigated. A computationally efficient subroutine is contributed to the implementation of the fountain compressor, and an error analysis is done. Motivated to develop a true joint source-channel-network code that compresses, adds robustness against channel noise and network codes two packets on a single bipartite graph and iteratively decodes the intended packet on the same Tanner graph, an adaptation of the fountain compressor is presented. The proposed code is shown to outperform a separated joint source-channel and network code in high source entropy and high channel noise regions, in anticipated support of dense networks that employ intelligent signalling. AFRIKAANS : Tegnologiese innovasie wat klein lae-koste kommunikasie toestelle bemagtig om met ’n hoë mate van benuttings doeltreffendheid te werk word bygedra in hierdie proefskrif. Transmissie-skedulering en gesamentlike bron-kanaal-netwerk kodering is twee van die belangrike aspekte wat aangespreek word. Hierdie werk fokus op die integrasie van onlangse verbeteringe soos draadlose netwerk kodering en temporêre herwinning in ’n tussen-laag optimaliserings raamwerk, en om ’n gesamentlike kodering skema te ontwerp wat voorsiening maak vir spasie-optimale toestel implementerings. Skakel-toegekende transmissie skedules met tydgleuf herwinning deur veelvuldige skakels in beide die ruimte en tyd domeine word ondersoek vir kwasi-stilstaande, veelvuldige-sprong draadlose rooster netwerke met beide transmissie-spoed en krag aanpassings. Om spesifiek te wees, word vooraf bepaalde tussen-laag geoptimiseerde skedules met verhoudings-regverdige punt-tot-punt vloei tempo’s en netwerk kodering vermoë saamgestel vir netwerke wat bedryf word onder die fisiese inmengings-model met enkel-pad minimale sprong roetering. Die uitbreiding van transmissie-regte in ’n skakel-toegekende skedule maak voorsiening vir netwerk kodering en temporêre herwinning, wat tydgleuf gebruiks-doeltreffendheid verhoog wanneer ’n geskeduleerde skakel pakkie-uitputting ervaar. Die skedules wat ly aan pakkie-uitputting word gekenmerk en ’n generiese temporêre herwinnings-bewuste haalbare transmissie-spoed gebied word afgelei. Omvattende berekenings-eksperimente toon verbeterde skedulerings kapasiteit, diensgehalte, krag doeltreffendheid asook verbeterde voordeel wat getrek word uit opportunistiese tweerigting netwerk kodering met die skedules wat geoptimiseer word in die temporêre herwinnings-bewuste konvekse transmissie-spoed gebied. Die toepassing van gesamentlike bron-kanaal kodering, gebaseer op fontein kodes, in die uitsaai-tydgleuf van draadlose tweerigting netwerk kodering word ook ondersoek. ’n Berekenings-effektiewe subroetine word bygedra in die implementering van die fontein kompressor, en ’n foutanalise word gedoen. Gemotiveer om ’n ware gesamentlike bron-kanaal-netwerk kode te ontwikkel, wat robuustheid byvoeg teen kanaal geraas en twee pakkies netwerk kodeer op ’n enkele bipartiete grafiek en die beoogde pakkie iteratief dekodeer op dieselfde Tanner grafiek, word ’n aanpassing van die fontein kompressor aangebied. Dit word getoon dat die voorgestelde kode ’n geskeide gesamentlike bron-kanaal en netwerk kode in hoë bron-entropie en ho¨e kanaal-geraas gebiede oortref in verwagte ondersteuning van digte netwerke wat van intelligente sein-metodes gebruik maak. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Electrical, Electronic and Computer Engineering en
dc.identifier.citation Luus, FPS 2011, Joint source-channel-network coding in wireless mesh networks with temporal reuse, MEng dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/28903 > en
dc.identifier.other E11/9/123/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-10212011-075724/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/28903
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2011, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Pakkie-uitputting en
dc.subject Netwerk kodering en
dc.subject Temporêre herwinning en
dc.subject Gesamentlike kodering en
dc.subject Fontein kode en
dc.subject Fountain code en
dc.subject Joint coding en
dc.subject Network coding en
dc.subject Temporal reuse en
dc.subject Packet depletion en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Joint source-channel-network coding in wireless mesh networks with temporal reuse en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record