Empiriese bevindings aangaande die nakoming van korporatiewe beheerriglyne in jaarverslae van sekere genoteerde Suid-Afrikaanse maatskappye

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)