Die lewe en werk van Sytze Wopkes Wierda in Nederland met verwysing na sy betekenis vir die Zuid-Afrikaansche Republiek (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)