Histories-argeologiese ondersoek na die militêre fortifikasies van Pretoria (1880-1902)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ferreira, O.J.O. (Ockert Jacobus Olivier), 1940- en
dc.contributor.advisor Meyer, Andrie en
dc.contributor.postgraduate Van Vollenhoven, Anton Carl en
dc.date.accessioned 2013-09-07T11:04:30Z
dc.date.available 2012-08-15 en
dc.date.available 2013-09-07T11:04:30Z
dc.date.created 1992-07-01 en
dc.date.issued 1992 en
dc.date.submitted 2012-08-14 en
dc.description Dissertation (MA)--University of Pretoria, 1992. en
dc.description.abstract Die toestand van verval waarin die militere fortifikasies van Pretoria verkeer, wek kommer. Die min dokumentere inligting wat daaroor beskikbaar is, noodsaak spoedige optrede om dit wat behoue gebly het te dokumenteer. Hierdie studie is 'n eerste poging om soveel historiese inligting moontlik oor die fortifikasies te boekstaaf. ldentifisering van die terreine waar die fortifikasies voorgekom het, het die hoogste prioriteit geniet. 'n Beskrywing van elkeen word ook gegee met die oog op historiesargeologiese navorsing wat hieruit mag voortspruit. Besondere aandag word aan Fort Daspoortrand (Wesfort) gegee, omdat dit so 'n unieke en interessante fortifikasie is. 'n Nadere argeologiese ondersoek is op die terrein van hierdie unieke argitektoniese meesterwerk geloods, ten einde 'n grondplan daarvan te teken. Omdat hierdie studie die eerste fase van 'n histories-argeologiese streeksopname is, sal 'n verskeidenheid navorsingsmoontlikhede hieruit kan voortvloei. ENGLISH : The present state of decay of the military fortifications of Pretoria is a cause of great concern. Consequently the remains of the fortifications should be urgently recorded. This study is a first effort to document as much as possible of the historical information relating to the fortifications. The highest priority was given to identifying the sites of each fortification. They are also described with a view to possible further historical-archaelogical research which may emerge from this study. Particular attention was given to Fort Daspoortrand (West Fort) as it is such a unique and interesting fortification. A closer archaeological investigation was done on the site of this unique architectural masterpiece, with the aim of drawing up a plan of the fort. As this study is the first phase of a regional historical-archaeological study, a variety of possibilities for research could emerge from it. Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Anthropology and Archaeology en
dc.identifier.citation Van Vollenhoven, AC 1992, 'n Histories-argeologiese ondersoek na die militêre fortifikasies van Pretoria (1880-1902)(Afrikaans), MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27259 > en
dc.identifier.other E12/9/36/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08142012-154817/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27259
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 1992, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Military fortifications of pretoria en
dc.subject Militere fortifikasies van pretoria en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Histories-argeologiese ondersoek na die militêre fortifikasies van Pretoria (1880-1902) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record