Die Suid-Afrikaanse komponis Hendrik (“Henk”) Temmingh : ’n biografie en ’n katalogus van sy orrelwerke (Afrikaans)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van der Mescht, Heinrich Hermann en
dc.contributor.advisor Viljoen, Wim en
dc.contributor.postgraduate Luitingh, Willem Scholtz en
dc.date.accessioned 2013-09-07T10:57:00Z
dc.date.available 2011-08-24 en
dc.date.available 2013-09-07T10:57:00Z
dc.date.created 2011-04-18 en
dc.date.issued 2011-08-24 en
dc.date.submitted 2011-08-12 en
dc.description Dissertation (MMus)--University of Pretoria, 2011. en
dc.description.abstract AFRIKAANS : Hendrik (“Henk”) Temmingh word vandag gereken as een van Suid-Afrika se mees toonaangewende orrelkomponiste. Hy het sy veelsydigheid bewys en veral gevestig geraak as ’n noemenswaardige figuur op die gebied van musiekwetenskap, improvisasiekuns en orrelmusiek. Die doel van die studie is om aan te toon dat Temmingh se oeuvre ’n volledige katalogus van die orrelwerke regverdig en om so ’n dokument saam te stel. Om ’n volledige en juiste biografie van die komponis op te stel, word ’n verdere leemte gevul. ’n Oorsig van Suid-Afrikaanse orrelmusiek en komponiste gee ’n blik oor hoe, waar en in watter mate Temmingh funksioneer as ’n ware Suid-Afrikaanse komponis, alhoewel hy in Nederland gebore is. Addisionele inligting, veral nuwe data oor Suid- Afrikaanse orrelkomponiste soos geboorte- en sterfdatums, word in die dokument genoem. Suid-Afrikaanse komponiste word volgens herkoms en nasionaliteit in drie groepe ingedeel. Eie terminologie word hieraan toegeken. Min bronne oor Temmingh is beskikbaar. Daarom is hierdie mini-verhandeling grootliks met die hulp van die komponis saamgestel. Die gebrek aan genoeg literatuur oor Suid-Afrikaanse orrelmusiek en -komponiste het ’n uitdaging gebied vir die skrywer. Met behulp van die chronologiese katalogus van Temmingh se orrelwerke kan ’n onmiddellike oorsig van sy bydrae as orrelkomponis verkry word. Dit behoort musiekbiblioteke en orreliste te help om hulle onvolledige versamelings aan te vul. Hierbenewens sal die nuut-toegekende katalogusnommers ’n aanduiding gee van waar die betrokke orrelwerke chronologies by Temmingh se oeuvre inpas. ENGLISH : Hendrik (“Henk”) Temmingh can be regarded as one of South Africa’s leading organ composers. He showed versatility and established himself as a significant figure in the field of musicology, improvisation and organ music. The aim of the mini-dissertation is to show how Temmingh’s oeuvre justifies a complete catalogue of the organ works, and to compile such a document. Putting together an accurate biography of the composer, will fill another gap. A survey of South African organ music and composers indicate how, where and to what extent Temmingh functions as a true South African composer, although he was born in the Netherlands. Additional information, especially new data regarding South African organ composers such as dates of birth and death, is mentioned in the document. South African composers are divided into three groups according to origin and nationality. Own terminology is allocated to these. Few sources concerning Temmingh are available. Therefore this mini-dissertation was mainly compiled with the help of the composer. The scarcity of enough literature on South African organ music and composers was a challenge for the writer. An immediate summary of Temmingh’s contribution as an organ composer can be obtained with the help of the chronological catalogue of Temmingh’s organ works. This will help music libraries and organists to supplement their incomplete collections. Apart from this, newly allocated catalogue numbers will give an indication of where the works concerned fit in chronologically in Temmingh’s oeuvre. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Music en
dc.identifier.citation Luitingh, WS 2011, Die Suid-Afrikaanse komponis Hendrik (“Henk”) Temmingh : ’n biografie en ’n katalogus van sy orrelwerke (Afrikaans), MMus dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27210 > en
dc.identifier.other F11/608/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08122011-151201/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27210
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2011, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject South african composer en
dc.subject Liturgical organ music en
dc.subject Organ composer en
dc.subject Organ composition en
dc.subject Orrelkomposisie en
dc.subject Orrelkonsert en
dc.subject Orrelliteratuur en
dc.subject Orrelrepertorium en
dc.subject Orrelwerke en
dc.subject Solowerke vir orrel en
dc.subject Katalogus en
dc.subject Catalogue en
dc.subject Koraalvoorspel en
dc.subject Kerklied en
dc.subject Henk temmingh en
dc.subject Liturgiese orrelmusiek en
dc.subject Orrelkomponis en
dc.subject Hymn en
dc.subject Choral prelude en
dc.subject Suid-afrikaanse komponis en
dc.subject Solo works for organ en
dc.subject Organ works en
dc.subject Organ repertory en
dc.subject Organ concerto en
dc.subject Organ literature en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Die Suid-Afrikaanse komponis Hendrik (“Henk”) Temmingh : ’n biografie en ’n katalogus van sy orrelwerke (Afrikaans) en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record