Geriatric audiology : clients' perspectives of service delivery in an affluent, urban area in South Africa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pottas, Lidia en
dc.contributor.advisor Van der Spuy, V.E. en
dc.contributor.postgraduate Pillay, Dhanashree en
dc.date.accessioned 2013-09-07T10:38:46Z
dc.date.available 2010-08-10 en
dc.date.available 2013-09-07T10:38:46Z
dc.date.created 2010-04-12 en
dc.date.issued 2010-08-10 en
dc.date.submitted 2010-08-10 en
dc.description Dissertation (MCommunication Pathology)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract Current research in the field of geriatric audiology focuses on the audiological assessment and management. However there is a lack of published work describing the perspectives of the geriatric individuals with a hearing loss regarding the audiological service delivery received. This study aimed to determine the perspectives of the geriatric individuals with a hearing loss in this regard. Convenience sampling was utilised to recruit 50 geriatric individuals who wore hearing aids, in Gauteng. A two phase methodology was employed in this study. Phase one included a questionnaire aimed to determine the geriatric individuals’ perspectives of the audiological assessment and management processes conducted by the audiologist. Phase two, a focus group discussion regarding audiological service delivery, included 7 geriatric individuals who were randomly selected from the 50 geriatric individuals in phase one of the study. Results revealed that geriatric individuals with a hearing loss; perceived the audiological services received as adequate. However the results obtained from the questionnaire indicate that the majority of these geriatric individuals were not provided with a full test battery of assessment and management procedures as required. Therefore South African audiologists need to evaluate the assessment and management procedures used when working with the geriatric population. AFRIKAANS : Resente navorsing in die veld van geriatriese oudiologie fokus hoofsaaklik op oudiologiese evaluering en behandeling. Daar bestaan egter beperkte literatuur wat geriatriese individue met ‘n gehoorverlies se persepsies beskryf oor die proses van evaluering en dienslewering. Gevolglik was die doel van hierdie studie om geriatriese individue met ‘n gehoorverlies se persepsies aangaande oudiologiese dienste te bepaal. ‘n Twee-fase metodiek is in hierdie studie aangewend. ‘n Vraelys is in fase een gebruik om 50 geriatriese individue met ‘n gehoorverlies en wat gepas is met gehoorapparate, se persepsies aangaande oudiologiese dienslewering te bepaal. Sewe geriatriese individue het deelgeneem aan die tweede fase, naamlik ‘n fokusgroepbespreking aangaande oudiologiese dienslewering. Resultate dui daarop dat geriatriese individue met ‘n gehoorverlies die oudiologiese dienste wat hulle ontvang het as voldoende ervaar, Die meerderheid van die geriatriese individue het egter aangedui dat ’n.volledige oudiologiese toetsbattery nie tydens die evaluasieproses uitgevoer is nie en toepaslike gehoorapparaatevaluering- en passingsprosedures nie gevolg is nie. Die implikasies hiervan is dat oudioloë werksaam in Suid-Afrika die evaluering- en behandelingsprosedures wat toegepas word vir die geriatriese populasie, voortdurend moet evalueer en aanpas. Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Speech-Language Pathology and Audiology en
dc.identifier.citation Pillay, D 2009, Geriatric audiology : clients' perspectives of service delivery in an affluent, urban area in South Africa, MCommunication Pathology dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27116 > en
dc.identifier.other E10/335/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08102010-161217/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27116
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Hearing aid and focus group discussion en
dc.subject Gehoorverlies en
dc.subject Gehoorapparate en
dc.subject Hearing loss en
dc.subject Oudiologiese dienslewering en
dc.subject Geriatriese oudiologie en
dc.subject Service delivery en
dc.subject Fokusgroepbesprekings en
dc.subject Persepsies en
dc.subject Perspectives en
dc.subject Geriatric audiology en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Geriatric audiology : clients' perspectives of service delivery in an affluent, urban area in South Africa en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record