An analysis of Iranian negotiating style as evidenced from the 1979 US hostage crisis and the Iran-EU nuclear negotiations from 2003 to 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Solomon, Hussein en
dc.contributor.postgraduate Landsberg, Carel Martin en
dc.date.accessioned 2013-09-07T10:01:03Z
dc.date.available 2010-08-05 en
dc.date.available 2013-09-07T10:01:03Z
dc.date.created 2010-04-14 en
dc.date.issued 2010-08-05 en
dc.date.submitted 2010-08-05 en
dc.description Dissertation (MA)--University of Pretoria, 2010. en
dc.description.abstract The intention of this research is to analyse the process and methodology of the Iranian negotiating style. The research is mainly premised on Putnam’s two-level game metaphor (1988) and the “ultimate decision making unit” of Hermann et al. (1987), the purpose being to identify key leadership units, individuals, and formal and informal networks in Iran. The study further takes cognisance of key elements of the Iranian national character, which naturally impacts directly on what Iran considers to be a suitable negotiating style. It provides an overview of how the 1979 revolution changed Iranian diplomacy and how it forced international political theorists to take note of the cultural-religious dimension, ignored until then as elements of international politics and theory. Two case studies, deal respectively with the US hostage crisis (1979-1981), and the Iran-E3/EU nuclear negotiations, between 2003 and 2006. The analysis shows how Iran assumed the character of a revolutionary country and how its new religiously driven diplomacy is evolving. The study finally identifies and illustrates the active deployment of Shî’a negotiation doctrine as the basis of Iranian diplomacy and the use of techniques such as taqiyyah, tanfih and khod’eh. A model for negotiations with Iran is developed using key elements of the research. AFRIKAANS : Die studie fokus op Iranese onderhandelingstyl en - metodiek. Twee teorieë, naamlik Putnam (1988) se “twee-ledige interaktiewe onderhandelingsproses” en Hermann et al. (1987) se leierskapsmodel, is gebruik om Iran se gefragmenteerde leierselite asook die staat se formele en informele netwerke wat ‘n sleutelrol vervul in onderhandeling te identifiseer. Bykomend hiertoe is ‘n analise gemaak van faktore soos kultuur en godsdiens wat onderliggend is aan Iran se “nasionale karakter” en dus ’n direkte invloed uitoefen op Iranese onderhandelingstyl. Die studie wys ook hoe die 1979 rewolusie ‘n verandering gebring het deur godsdiens en kultuur tot gelykwaardige dimensies van die internationale politiek te verhoog nadat dit voorheen heeltemal geïgnoreer is. Dit bly egter vreemd vir die Weste. Die studie slaag daarin om deur middel van twee navorsingsondersoeke rakende Iran se oorname van die VSA ambassade in Tehran tussen 1979 en 1981) en die Iran-E3/EU kernonderhandelings tussen 2003 en 2006 die fokus te plaas op die identifisering en ontwikkeling van ‘n Iranese onderhandelingstyl. Tegnieke soos taqiyyah, tanfih en khod’eh wat die basis van Iran se diplomatieke onderhandellingstyl vorm, word vervolgens bespreek terwyl ‘n model vir onderhandelinge met Iran ook ontwikkel is uit die gegewens wat verkry is uit die navorsing. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Political Sciences en
dc.identifier.citation Landsberg, CM 2009, An analysis of Iranian negotiating style as evidenced from the 1979 US hostage crisis and the Iran-EU nuclear negotiations from 2003 to 2006, MA dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27048 > en
dc.identifier.other E10/327/ag en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08052010-180020/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27048
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Putnam en
dc.subject Hermann en
dc.subject Ratifisering en
dc.subject Leierskap en
dc.subject Onderhandeling en
dc.subject Gyselaars en
dc.subject Culture en
dc.subject Amerika en
dc.subject Iran en
dc.subject Europe union en
dc.subject Hostage siege en
dc.subject Leadership en
dc.subject Us en
dc.subject Religion en
dc.subject Nuclear en
dc.subject Negotiation en
dc.subject Ratification en
dc.subject Godsdiens en
dc.subject Europese unie en
dc.subject Kultuur en
dc.subject UCTD en_US
dc.title An analysis of Iranian negotiating style as evidenced from the 1979 US hostage crisis and the Iran-EU nuclear negotiations from 2003 to 2006 en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record