Towards a legal history of white women in the Transvaal, 1877-1899

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kriel, Lize en
dc.contributor.advisor Harris, Karen Leigh en
dc.contributor.postgraduate Grobler, Marelize en
dc.date.accessioned 2013-09-07T10:00:54Z
dc.date.available 2010-08-05 en
dc.date.available 2013-09-07T10:00:54Z
dc.date.created 2010-04-14 en
dc.date.issued 2009 en
dc.date.submitted 2010-08-05 en
dc.description Dissertation (MHCS)--University of Pretoria, 2009. en
dc.description.abstract This dissertation creates a background for studying white women in the Transvaal between 1877 and 1899. Legal documents are used as primary sources, as they are invaluable for researching women’s history, in that they provide a new perspective. When writing women’s history, it must be grounded in theory, as, especially when it comes to history in court cases, concepts like ‘history as performance’ and ‘occasionalism’ are significant. Of course, an eye must also firmly be held on concepts such as ‘gender’ and ‘deconstruction’, since it dictates how one should approach one’s sources. A history of the Transvaal is necessary, for when studying the court cases one must be able to position the women within a framework of their lives, and what type of living they made. Therefore, part of the dissertation is a political, but also social and economic, history of the Transvaal, written with specifically white women in mind. Sources for the socio-economic historical framework include literary accounts and secondary works on the period. The framework for the court cases further includes creating a legal stage on which to position women, which is accomplished by using legal sources like law reports, but also laws and resolutions. It is only once a detailed framework has been created that one can scrutinise court cases for issues surrounding white Transvaal women’s legal position, and agency. AFRIKAANS : Hierdie verhandeling skep die agtergrond vir ‘n studie van wit vroue in Transvaal tussen 1877 en 1899. Regsdokumente word as primêre bronne gebruik, aangesien dit van onskatbare waarde is in die ondersoek van vrouegeskiedenis, deurdat dit ‘n nuwe perspektief bied. Die skryf van vrouegeskiedenis moet in teorie gegrond wees, aangesien konsepte soos ‘history as a performance’ en ‘occasionalism’ belangrik is, veral wanneer dit kom by geskiedenis in hofsake. ‘n Ferm blik moet natuurlik ook gehou word op konsepte soos ‘gender’ en ‘dekonstruksie’ aangesien dit bepaal hoe die bronne benader moet word. ‘n Geskiedenis van Transvaal is nodig, want dit moet moontlik wees om vroue te posisioneeer binne die raamwerk van hulle lewens en die tipe bestaan wat hulle gevoer het. ‘n Gedeelte van die verhandeling behels derhalwe ‘n politieke, maar ook ‘n sosiale en ekonomiese geskiedenis van Transvaal, geskryf spesifiek met wit vroue in gedagte. Bronne vir die sosio-ekonomiese historiese raamwerk sluit verder in die skep van ‘n regsverhoog waarop die vroue geposisioneer kan word. Dit word daargestel deur gebruik te maak van regsbronne soos wetsverslae, asook wette en besluite. Eers wanneer so ‘n uitvoerige raamwerk gekonstrueer is, kan die hofsake bestudeer word vir kwessies rondom wit Transvaalse vroue se regsposisie, en hulle betrokkenheid by hulle eie agenda. Copyright en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Historical and Heritage Studies en
dc.identifier.citation Grobler, M 2009, Towards a legal history of white women in the Transvaal, 1877-1899, MHCS dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/27046 > en
dc.identifier.other E10/331/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-08052010-161114/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/27046
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2009, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Romeins-hollandse reg en
dc.subject Vrouegeskiedenis en
dc.subject Regsbronne en
dc.subject Regsgeskiedenis en
dc.subject Legal history en
dc.subject Transvaal en
dc.subject Women's history en
dc.subject Kotzé en
dc.subject Zuid-afrikaansche republiek en
dc.subject Gender legal resources en
dc.subject Court case en
dc.subject High court en
dc.subject Roman dutch law en
dc.subject Hofsake en
dc.subject Zuid-afrikaansche republiek en
dc.subject Hooggeregshof en
dc.subject UCTD en_US
dc.title Towards a legal history of white women in the Transvaal, 1877-1899 en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record