An evaluation of the preparations made for the successful implementation of dividends tax

Show simple item record

dc.contributor.advisor Manyaka, Puleng Owen en
dc.contributor.postgraduate Cason, Janine en
dc.date.accessioned 2013-09-07T08:11:33Z
dc.date.available 2013-07-29 en
dc.date.available 2013-09-07T08:11:33Z
dc.date.created 2013-04-18 en
dc.date.issued 2012 en
dc.date.submitted 2013-07-29 en
dc.description Dissertation (MCom)--University of Pretoria, 2012. en
dc.description.abstract Preparing for the implementation of any new tax is a mammoth task. This mammoth task was evident when the National Treasury, SARS, companies, professional bodies, industry bodies and advisory organisations alike were preparing for the introduction of the new dividend tax in South Africa. The preparations included extensive consultations, sharing of information and providing guidance in newsletters, journals, guidance notes, websites, blogs, magazines, news papers and the like. Companies, Regulated Intermediaries and shareholders do not only have to be informed of the legislative changes, they need to be informed about the when, what and how of the impact of the tax and about the preparation needed for the implementation of dividends tax. Several common themes were identified that are critical to the successful implementation of dividends tax. These themes include communication between the business community and the regulators, as well as communication within the organisations. Involvement in and by the industry bodies has also been identified as critical to the successful implementation of dividends tax, while the timely preparation and communication of the regulatory reporting requirements is essential to the process. Within organisations, centralised oversight enables the coordinated preparation and implementation of the new tax. AFRIKAANS : Die voorbereidings vir die implementasie van enige nuwe belasting is 'n reuse taak. Die omvang van hierdie taak het duidelik geword toe die Nasionale Tesourie, die Suid Afrikaanse Inkomstediens, maatskappye, professionele liggame, industrie-organisasies, ensomeer voorbereidings moes tref vir die implementasie van dividend belasting. Die voorbereidings het konsultasie met lede, die deel van inligting en die voorsiening van leiding in nuusbriewe, joernale, webtuistes, tydskrifte en koerante ingesluit. Maatskappye, gereguleerde tussengangers en aandeelhouers moes nie net ingelig word oor die veranderinge in die wetgewing nie, hulle moet ook ingelig word aangaande die wanneer, wat en hoe van die impak van die belasting en die voorbereidings vir die implementasie van dividend belasting. Verskeie gemeenskaplike temas wat krities is tot die suksesvolle implementering van dividend belasting is geidentifiseer. Hierdie faktore sluit in kommunikasie tussen die organisasies, die besigheids samelewing en die reguleerders, asook interne kommunikasie binne die organisasies. Betrokkenheid in en by die industrieorganisasies is ook geidentifiseer as krities tot die suksesvolle implementering van dividend belasting, terwyl die tydige voorbereiding en kommunikasie deur die reguleerders en die kommunikasie van die rapporterings vereistes van die reguleerders essensieel is tot die proses. Sentrale interne oorsig binne organisasies maak die gekoordineerde voorbereidings vir die implementasie van dividend belasting moontlik. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Taxation en
dc.identifier.citation Cason, J 2012, An evaluation of the preparations made for the successful implementation of dividends tax., MCom dissertation, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/26830 > en
dc.identifier.other F13/4/563/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07292013-094109/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/26830
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2012 University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria en
dc.subject Dividend belasting en
dc.subject Nuwe belasting tipes en
dc.subject Sukses faktore en
dc.subject New taxes en
dc.subject Dividends tax en
dc.subject Success factors en
dc.subject UCTD en_US
dc.title An evaluation of the preparations made for the successful implementation of dividends tax en
dc.type Dissertation en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record