’n Prakties Teologiese studie vanuit ‘n gemeentebouperspektief om die uitwerking te bepaal van die “40 dae Doelgerigte Lewe” van Rick Warren as hulpmiddel in die Hervormde gemeentes van die Ring van Klerksdorp ten einde hulle bestaansdoel te ontdek (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)