The ride comfort vs. handling compromise for off-road vehicles

Show simple item record

dc.contributor.advisor Theron, Nicolaas J. en
dc.contributor.postgraduate Els, Pieter Schalk en
dc.date.accessioned 2013-09-07T04:29:49Z
dc.date.available 2008-08-12 en
dc.date.available 2013-09-07T04:29:49Z
dc.date.created 2006-09-05 en
dc.date.issued 2011-03-17 en
dc.date.submitted 2008-07-15 en
dc.description Thesis (PhD (Mechanical Engineering))--University of Pretoria, 2011. en
dc.description.abstract This thesis examines the classic ride comfort vs. handling compromise when designing a vehicle suspension system. A controllable suspension system, that can, through the use of suitable control algorithms, eliminate this compromise, is proposed and implemented. It is a well known fact that if a vehicle suspension system is designed for best ride comfort, then handling performance will suffer and vice versa. This is especially true for the class of vehicle that need to perform well both on- and off-road such as Sports Utility Vehicles (SUV’s) and wheeled military vehicles. These vehicles form the focus of this investigation. The ride comfort and handling of a Land Rover Defender 110 Sports Utility Vehicle is investigated using mathematical modelling and field tests. The full vehicle, non-linear mathematical model, built in MSC ADAMS software, is verified against test data, with favourable correlation between modelled and measured results. The model is subsequently modified to incorporate hydropneumatic springs and used to obtain optimised spring and damper characteristics for ride comfort and handling respectively. Ride comfort is optimised by minimising vertical acceleration when driving in a straight line over a rough, off-road terrain profile. Handling is optimised by minimising the body roll angle through a double lane change manoeuvre. It is found that these optimised results are at opposite corners of the design space, i.e. ride comfort requires a soft suspension while handling requires a stiff suspension. It is shown that the ride comfort vs. handling compromise can only be eliminated by having an active suspension system, or a controllable suspension system that can switch between a soft and a stiff spring, as well as low and high damping. This switching must occur rapidly and automatically without driver intervention. A prototype 4 State Semi-active Suspension System (4S4) is designed, manufactured, tested and modelled mathematically. This system enables switching between low and high damping, as well as between soft and stiff springs in less than 100 milliseconds. A control strategy to switch the suspension system between the “ride” mode and the “handling” mode is proposed, implemented on a test vehicle and evaluated during vehicle tests over various on- and off-road terrains and for various handling manoeuvres. The control strategy is found to be simple and cost effective to implement and works extremely well. Improvements of the order of 50% can be achieved for both ride comfort and handling. AFRIKAANS : In hierdie proefskrif word die klassieke kompromie wat getref moet word tussen ritgemak en hantering, tydens die ontwerp van ‘n voertuig suspensiestelsel ondersoek. ‘n Beheerbare suspensiestelsel, wat die kompromie kan elimineer deur gebruik te maak van toepaslike beheeralgoritmes, word voorgestel en geïmplementeer. Dit is ‘n bekende feit dat, wanneer die karakteristieke van ‘n voertuigsuspensiestelsel ontwerp word vir die beste moontlike ritgemak, die hantering nie na wense is nie, en ook omgekeerd. Dit is veral waar vir ‘n spesifieke kategorie van voertuie, soos veldvoertuie en militêre wielvoertuie, wat oor goeie ritgemak en hantering, beide op paaie en in die veld, moet beskik. Die fokus van die huidige studie val op hierdie kategorie voertuie. Die ritgemak en hantering van ‘n Land Rover Defender 110 veldvoertuig is ondersoek deur gebruik te maak van wiskundige modellering en veldtoetse. Die volvoertuig, nielineêre wiskundige model, soos ontwikkel met behulp van MSC ADAMS sagteware, is geverifieer teen eksperimentele data en goeie korrelasie is verkry. Die model is verander ten einde ‘n hidropneumatiese veer-en-demperstelsel te inkorporeer en verder gebruik om optimale veer- en demperkarakteristieke vir onderskeidelik ritgemak en hantering te verkry. Ritgemak is geoptimeer deur in ‘n reguit lyn oor ‘n rowwe veldterreinprofiel te ry, terwyl hantering geoptimeer is deur ‘n dubbelbaanveranderingsmaneuver uit te voer. Die resultaat is dat die geoptimeerde karakteristieke op die twee uiterstes van die ontwerpsgebied lê. Beste ritgemak benodig ‘n sagte suspensie terwyl beste hantering ‘n harde suspensie benodig. Daar word aangedui dat die ritgemak vs. hantering kompromie slegs elimineer kan word deur gebruik van ‘n aktiewe suspensiestelsel, of ‘n beheerbare suspensiestelsel wat kan skakel tussen ‘n sagte en stywe veer, asook hoë en lae demping. Dié oorskakeling moet vinnig en outomaties geskied sonder enige ingryping van die voertuigbestuurder. ‘n Prototipe 4 Stadium Semi-aktiewe Suspensie Stelsel (4S4) is ontwerp, vervaardig,getoets en wiskundig gemodelleer. Die stelsel skakel tussen hoë en lae demping, asook tussen ‘n stywe en sagte veer binne 100 millisekondes. ‘n Beheerstrategie wat die suspensiestelsel skakel tussen die “ritgemak” en “hantering” modes is voorgestel, op ‘n toetsvoertuig geïmplementeer en evalueer tydens voertuigtoetse oor verskeie pad- en veldry toestande, asook tydens omrol- en hanteringstoetse. Die beheerstrategie is koste-effektief en maklik om te implementeer en werk besonder goed. Verbeterings in die orde van 50% kan behaal word vir beide ritgemak en hantering. en
dc.description.availability unrestricted en
dc.description.department Mechanical and Aeronautical Engineering en
dc.identifier.citation Els, PS 2006, The ride comfort vs. handling compromise for off-road vehicles, PhD thesis, University of Pretoria, Pretoria, viewed yymmdd < http://hdl.handle.net/2263/26302 > en
dc.identifier.other D217/gm en
dc.identifier.upetdurl http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-07152008-102911/ en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/26302
dc.language.iso en
dc.publisher University of Pretoria en_ZA
dc.rights © 2006, University of Pretoria. All rights reserved. The copyright in this work vests in the University of Pretoria. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the University of Pretoria. en
dc.subject Vehicle suspension system en
dc.subject Off-road vehicles en
dc.subject UCTD en_US
dc.title The ride comfort vs. handling compromise for off-road vehicles en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record