Die verkryging van kapitaal in die Suid-Afrikaanse maatskappyereg met spesifieke verwysing na die aanbod van aandele aan die publiek (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)